Průmyslová energetika

 • Zaměřujeme se na obsluhu velkých průmyslových společností.
 • Se specializovaným týmem odborníků jsme schopni pro vaši firmu připravit komplexní energetická řešení na klíč.
 • Díky širokému portfoliu nejnovějších energetických technologií včetně financování dokážeme přinést jiný pohled na efektivní využívání a nakládání s energiemi ve vaší firmě. Případně tuto činnost za vás zcela převezmeme.

Logit

Podbořanská společnost Logit se zabývá zpracováním polyamidového vlákna, využívaného především k výrobě koberců či pro významné evropské automobilky. Kvůli optimalizaci provozu se Logit odhodlal k modernizaci 15 let starého systému světel.

ČEZ ESCO společně se zákazníkem definovala, jak silnou intenzitu osvětlení je třeba v jednotlivých halách mít a na základě toho vznikl návrh celkové renovace. Zatímco pro sklady postačuje osvětlení o intenzitě 100 luxů a expedici výrobků 200 luxů, v případě úseku balení a kontroly kvality, je to už 500 - 750 luxů. Změnilo se i rozmístění světel. Když stroje v části výrobní haly stojí, zůstanou svítit světla jen nad těmi v provozu. Poté ČEZ ESCO osvětlení instalovala a zajišťuje i jeho servis.

Pro Logit tato realizace znamená:

 • 74 měsíců – taková je doba návratnosti investice Logitu do modernizace systému světel

ON Semiconductor

Společnost ON Semiconductor, která vyrábí polovodičové čipy a v Česku zaměstnává 1500 lidí, potřebovala zrekonstruovat své energetické hospodářství a zlepšit kvalitu dodávky elektřiny a chladu.

Cesta k úsporám začala výstavbou nových rozvoden, díky nimž se firma stala nezávislou na lokální distribuční soustavě. Nyní může elektřinu nakupovat přímo na trhu. Probíhá výstavba tří vlastních zdrojů chladu. Navíc se díky ČEZ ESCO zvýšila také velmi důležitá spolehlivost dodávek. Vzhledem k nepřetržitému provozu se totiž jakýkoliv výpadek rovná vysokým finančním ztrátám.

Pro ON Semiconductor tato realizace znamená:

 • 20 – 30 milionů – každoroční úspora díky modernizaci energetické infrastruktury společností ČEZ ESCO

TEVA Czech Industries

Teva Czech Industries s.r.o., (dříve IVAX, Galena) je významným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií.

ČEZ ESCO bude zodpovídat za komplexní správu energetiky a výrobní technologie klienta. Navíc bude například navrhovat optimalizace provozu a úspory vedoucí ke snížení uhlíkové stopy i finančních nákladů. Zdokonalí také systém prediktivní údržby, který umožní předem identifikovat potenciální závady a předcházet jim dříve, než k nim dojde.

Pro TEVA Czech Industries tato realizace znamená:

 • Kromě provozu výrobních a technologických zařízení se bude ČEZ ESCO v opavském závodě, který zaměstnává 1500 lidí, starat i o jeho servis a dodávky náhradních dílů, zakázkovou výrobu unikátních zařízení a komplexní službu v oblasti metrologie a kalibrací.

ŠKO-ENERGO

ŠKO-ENERGO je multiutilitní společnost, jejíž hlavní činností je komplexní péče o energetické potřeby svého největšího zákazníka, Škoda Auto.

Zákazník řešil problém s nahodilými výpadky provozu výrobní linky. Společnost ČEZ ESCO vypracovala technicko-ekonomickou studii se zaměřením na poklesy napětí, která vyhodnotila příčiny vzniku přechodných událostí v rozvodné síti.Studie odhalila, že k výpadkům dochází při mikropoklesech napětí, a to z důvodu přílišné citlivosti řídicích systémů výrobní linky, které vyžadují vyšší kvalitu sítě, než je požadována platnou legislativou.

Pro ŠKO-ENERGO tato realizace znamená:

 • Zjištění přesné příčiny problému
 • Objektivní doporučení optimálního řešení problému (nezastupujeme žádné konkrétní dodavatele technologií)
 • Garance aplikace nejnovějších poznatků a trendů v oblasti energetiky

ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal Ostrava patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. 

V areálu bylo rekonstruováno osvětlení. Moderní úsporné LED osvětlení nahradilo již dosluhující rtuťové a halogenidové výbojky i klasické zářivkové zdroje. Zároveň ČEZ ESCO navrhla a dodala celý systém řízení svítidel, který nyní dokáže přesně reagovat na každý požadavek závodu.

Pro ArcelorMittal tato realizace znamená:

 • 81 % - o tolik se snížila spotřeba elektřiny
 • 905 - tolik kusů svítidel bylo vyměněno

SLADOVNY SOUFFLET ČR

Sladovny Soufflet ČR, a.s, jsou součástí sladařské divize francouzské zemědělsko-potravinářské skupiny Groupe Soufflet, jednoho z největších výrobců a zároveň prodejců sladu na světě.

V areálu Sladovny Prostějov byla instalovaná kogenerační jednotka do procesu sušení sladu. Po zkušenostech s instalací kogenerační jednotky v Nymburce, se rozhodlo vedení společnosti spolupracovat se společností ČEZ ESCO v dalším výrobním závodě.

Instalace technologie zahrnovala instalaci kogenerační jednotky, instalaci výměníku v hvozdu, úpravy topného systému, dodávku a napojení na centrální řídicí dispečink.

Pro Sladovny Soufflet ČR tato realizace znamená:

 • zvýšení efektivity procesu výroby sladu
 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • optimalizace denní rezervované kapacity

 

Provozování energetických zařízení


Více

Výstavba energetických zařízení


Více

Osvětlení


Více

Energetické poradenství a management


Více