Veřejná správa a komerční objekty

Naše služby jsme vytvořili pro všechny, kteří hledají spolehlivého partnera v oblasti energetických řešení pro veřejný sektor a komerční objekty - od elektromobility a konceptu Smart City, který se zabývá inovativními technologiemi pro města, přes rozsáhlé energetické poradenství, veřejné osvětlení a komplexní projekty energetických úspor.

 

Pro správné fungování je nutné mít zapnutý Javascript

 

Nemocnice Jihlava

 V nemocnici Jihlava celou třetinu provozních nákladů tvořily výdaje za energie, bylo ideálním řešením jít cestou energetických úspor.

Modernizace se dotkla prakticky celé energetické infrastruktury Nemocnice Jihlava: změnily se technologie vytápění i klimatizace, produkce páry či svícení, došlo i na zkvalitnění zateplení budov včetně výměny nevyhovujících dřevěných oken za plastové. O energetické hospodářství nemocnice nyní pečují odborníci z ČEZ ESCO.

Projekt získal cenu European Energy Service Award 2014 Evropské iniciativy pro energetické služby (EESI).

Pro nemocnici Jihlava tato realizace znamená:

  • 13 milionů – tolik korun v Jihlavě každoročně ušetří díky modernizaci, z této sumy pak nemocnice splácí náklady na realizaci energetických úspor a správu infrastruktury

Rudolfinum

Vedení Rudolfina hledalo cestu jak zlepšit nakládání s energiemi, kvalitně větrat i udržovat konstantní teplotu a vlhkost v různých částech budovy.

Modernizace se dotkla téměř celého technologického zázemí. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla výroba chladu a vzduchotechnika. Samotná instalace nových technologií v historické budově z roku 1885 si vyžádala neobvyklé postupy a řadu unikátních řešení.

Z pohledu zákazníka je přitom podstatný nejen vyšší výkon systému ventilace, ale i očekávaná 9letá návratnost 20milionové investice.

Pro Rudolfinum tato realizace znamená:

  • 30 % - tolik procent ročně ušetří provozovatelé Rudolfina oproti upravené referenční spotřebě roku 2012

Město Fulnek

Malebné sídlo v poutavém přírodním prostředí má množství historicky a umělecky cenných památek, a stává se tak přitažlivou lokalitou pro domácí i zahraniční návštěvníky. 

Společnost ČEZ ESCO, a.s., provedla ve městě kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Předcházelo jí zhodnocení stávajícího stavu osvětlovací soustavy, na jehož základě byla rekonstrukce navržena tak, aby se zlepšily světelné podmínky na komunikacích. Došlo také k okamžitým úsporám nákladů na provoz osvětlovací soustavy.

Pro město Fulnek tato realizace znamená:

  • Snížení nákladů na provoz světelné soustavy o 60 %
  • Snížení poruchovosti osvětlovací soustavy
  • Zvýšení intenzity a rovnoměrnosti osvětlení
  • Slavnostní osvětlení vybraných historických pamětihodností

Město Mohelnice

Starobylé sídlo bylo založeno ve 13. století a pyšní se celou řadou zachovaných památek, ale i moderním průmyslem.

Před realizací stavby přenášela teplárna Mohelnice energii parním a horkovodním potrubím do centrálních parních a horkovodních výměníkových stanic. Spolu s výstavbou plynové výtopny bylo zrekonstruováno 32 horkovodních tlakově závislých DPS na teplovodní a vybudováno 43 nových tlakově nezávislých teplovodních DPS. Navíc bylo instalováno téměř 10 kilometrů předizolovaného potrubí, jež nahradilo stávající čtyřtrubkové rozvody. Díky všem těmto změnám došlo ke zvýšení tepelné účinnosti kotlů ze 78,2 % na 95,5 % a snížení ztrát v rozvodech z 64 % na 11,2 %.

Pro město Mohelnice tato realizace znamená:

  • Zvýšení tepelné účinnosti kotlů o 17,3 %
  • Snížení ztráty v rozvodech o 52,8 %

Energetické úspory se zárukou (EPC)


Více

Výstavba energetických zařízení


Více

Osvětlení


Více

Smart City


Více