Výroba a výkup elektřinySpolehněte se na know-how největšího a nejstabilnějšího výrobce elektřiny u nás. Postavíme vám kogenerační jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla i potřebné rozvodné zařízení. Převezmeme za vás veškeré povinnosti v rámci provozování elektrických zařízení a zajistíme všechny související služby, jako například výkup elektřiny. Umožníme vám tak dosáhnout celkového snížení provozních nákladů.

 

 

 

Zajistíme výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, biomasy, bioplynu, kogeneračních jednotek a jiných výrobních zdrojů elektrické energie. Naše služby jsou vhodné pro všechny provozovatele, kteří disponují vlastní výrobnou elektřiny a hledají odprodej vyrobené elektřiny. Nabízíme vám komplexní poradenství získané dlouhodobými zkušenostmi, které zahrnuje vyřízení veškeré administrativy. Samozřejmostí je individuální přístup.

Hlavní výhody výkupu elektřiny od ČEZ ESCO :

    • Nabízíme výkup elektrické energie v režimu podpory zelených bonusů.
  • Výkup elektřiny realizujeme dle vaší preference za fixní i hodinové ceny, případně zafixovat výkupní cenou pomocí produktů postupný výkup nebo průměrná fixní cena (výrobci s objemem výroby nad 2 GWh).

  • Poskytujeme komplexní servis a poradenství.

Produktový list Výkup elektrické energie z decentrálních zdrojů.

V případě zájmu o více informací či poptávku, použijte přiložený formulář.

Aktuální produkty

Fixní cena

Výrobci s podporou ročního zeleného bonusu či výrobci, kteří z jiného důvodu preferují fixní cenu, mají možnost nechat si od nás připravit nabídku na výkup elektřiny za fixní cenu platnou pro veškerou vykoupenou elektřinu v roce 2018.

Hodinová cena

Zejména výrobci s podporou hodinového zeleného bonusu ocení možnost využití hodinové ceny, která jim umožní lépe plánovat výnosy z výroby elektřiny a představuje pro výrobce stabilní příjem za vykoupenou elektřinu.

 Výrobci s objemem vykoupené elektřiny nad 2 GWh za rok mají možnost využít také produkty:

Postupný výkup

Výrobci s objemem vykoupené elektřiny nad 2 GWh za rok, mají možnost zafixovat svou konečnou fixní cenu v několika krocích. Výrobce je každý den informován o pohybu cen a o aktuální nabídce výkupní ceny. V okamžiku, kdy považuje aktuální výši výkupní ceny za zajímavou, má možnost zafixovat cenu pro zákazníkem zvolený objem v budoucnu vyrobené elektřiny (min. 1 GWh). Takto může výrobce provést až 3 kroky fixace ceny a jeho výsledná fixní cena bude váženým průměrem jednotlivých kroků fixace.

 Přínos pro výrobce – pokud výrobce špatně zvolí jeden krok fixace, má možnost svou výkupní cenu vylepšit pomocí dalších dvou kroků fixace.

Průměrná fixní cena

Tento produkt je určen pro výrobce, kteří preferují fixní cenu komodity, platnou po celý rok, avšak kteří se obávají nesprávného načasování uzavření fixní ceny, případně nemají možnost průběžně sledovat aktuální vývoj trhu. Průměrování ceny bude probíhat v období září až listopad 2017 každodenní fixací závěrečných cen ročního produktu F PXE CZ BL CAL-18.  S produktem Průměrná fixní cena má však výrobce i další alternativy. V případě, že bude mít výrobce elektřiny zájem, má možnost jednorázově zafixovat cenu, kdykoliv před zahájením období průměrování, případně může předčasně ukončit průměrování a jednorázově dofixovat zbývající objem v průběhu období průměrování.

Průměrná fixní cena

Přínos pro výrobce - pokud před započetím průměrování dojde k poklesu tržní ceny elektřiny a zákazník bude mít obavu, že v období průměrování by mohla cena vzrůst a tím by konečná fixní cena dodávky zákazníka byla vyšší, má zákazník možnost před zahájením období průměrování rozhodnout o jednorázovém zafixování ceny celého objemu budoucí dodávky a tím jednorázově stanovit konečnou fixní cenu dodávky.