Plynové kotle a tepelná čerpadla

Instalace tepelného čerpadla v rámci úspor nákladů nebo zajištění vytápění v místech bez přípojky plynu. Posouzení stávajícího stavu a návrh optimálního technického řešení. Zpracování projektové dokumentace a veškerých administrativních požadavků včetně dodání a instalace technologie.

Až 35% úspora díky instalaci moderního kondenzačního kotle. Regulace otopné soustavy, díky které spotřebujete jen tolik tepla, kolik je reálně potřeba. Navržení individuálního řešení včetně projektové dokumentace a finální instalace.