Výstavba kogeneračních jednotek

Nabízíme výstavbu a rekonstrukci zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Kogenerační jednotky jsou vhodné pro všechny odběratele, jejichž provoz je náročný na odběr tepla či chladu nebo nedisponuje dostatečnou kapacitou v dodávkách elektřiny z distribuční sítě. Vše vám zajistíme na klíč – návrh technického řešení společně s vyřízením veškeré administrativy, výstavbu a provoz kogeneračního zařízení a financovaní včetně vyřízení dotací. S námi využijete teplo smysluplným a šetrným způsobem.

Hlavní výhody kogeneračních jednotek od ČEZ ESCO:

  • Poskytneme vám komplexní řešení pro celý výrobní systém.
  • Snížíte spotřebu primárních zdrojů energií.
  • Zajistíme vám vyšší bezpečnost dodávek energií.
  • Minimalizujete produkci emisí skleníkových plynů a tuhých znečišťujících látek.

Více informací naleznete v produktovém listu Výstavba kogeneračních jednotek.

Bystřice nad Pernštejnem

Kogenerační jednotka

Do soustavy centrálního zásobování teplem v Bystřici nad Pernštejnem byla nainstalovaná kogenerační jednotka, čímž došlo k propojení stávajícího biomasového zdroje a kogenerační technologie na zemní plyn.

Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci prostor pro umístění jednotky a instalaci kogenerační jednotky a nového záložního kotle na zemní plyn.

Pro Bystřici nad Pernštejnem tato realizace znamená:

  • Levné teplo pro město a flexibilní regulace výkonu
  • Ekologizace výroby
  • Vznik záložního zdroje pro případ plánovaných odstávek dodávky elektřiny

Číst více