Mimořádná faktura ke konci roku (elektřina)

Pokud požadujete vystavit mimořádnou fakturu (vyúčtování) ke konci roku, stačí, když nám v požadovaném termínu nahlásíte stav Vašeho elektroměru k 31.12. daného roku, a uvedete, že požadujete vystavit mimořádnou fakturu.

Na základě Vámi nahlášeného stavu elektroměru Vám vystavíme mimořádnou fakturu ke konci roku. Vystavení mimořádné faktury ke konci roku není zpoplatněno.

 

Abychom stav elektroměru zaevidovali správně, zašlete nám prosím tyto informace:

 

Požadavek nám můžete předat to jednoduše jedním z těchto způsobů:

 

Odečty (nahlášené stavy elektroměru) pro vystavení mimořádné faktury vždy schvaluje příslušný distributor elektřiny, který provádí jejich validaci. Odečet může být distributorem zamítnut.

V případě zamítnutí samoodečtu distributorem Vás budeme kontaktovat.

Odečty lze přijmout pouze do distributory stanovených termínů. Stavy elektroměru nám prosím nahlaste v dostatečném předstihu, abychom je stihli distributorovi předat včas. V případě pozdního nahlášení nebudeme moci požadavek na zadání odečtu a vystavení mimořádné faktury přijmout.

 

Termíny pro příjem odečtů k 31. 12. 2020 pro vystavení mimořádného vyúčtování

ČEZ Distribuce

do 30. 1. 2021 do 10:00 hod

EON Distribuce

do 30. 1. 2021 do 10:00 hod

PRE Distribuce

do 30. 1. 2021 do 10:00 hod

 

Termíny pro příjem odečtů pro vystavení mimořádného vyúčtování k 31. 12. 2021 zveřejníme, jakmile obdržíme informace od jednotlivých distributorů.