Chytrý úřad

Pomůžeme zajistit chod vašeho úřadu i při výpadku elektřiny za pomoci bateriového úložiště. Systém využívá zelenou energii vyrobenou z fotovoltaiky a přispívá k nízkoemisnímu chodu obce.

CHCI CHYTRÝ ÚŘAD

Co od nás můžete očekávat?

ZAJISTÍME KOMPLETNÍ REALIZACI CELÉ ZAKÁZKY A POSTARÁME SE O NÁSLEDNÝ PROVOZ A SERVIS

POMŮŽEME VÁM S VYŘÍZENÍM DOTACE A POTŘEBNOU ADMINISTRATIVOU

ŘEŠENÍ VŽDY PŘIZPŮSOBÍME MÍSTNÍM PODMÍNKÁM, PREFERENCÍM A SPOTŘEBĚ

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

CHYTRÝ ÚŘAD DÍKY FOTOVOLTAICE A AKUMULACI S KRIZOVÝM ROZVODEM

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Fotovoltaika pokryje velkou část stávající spotřeby elektřiny. Ve spojení s bateriovým systémem nabízí plnohodnotný zdroj energie při výpadku elektřiny. Záruka 25 let na 80 % výkonu panelů. Vlastní výrobou elektřiny můžete pokrýt až 60 % spotřeby.

BATTERY BOX

Baterii lze také nabíjet při sepnutí nízkého tarifu. V časech vysokého tarifu pak můžete odebírat levnější akumulovanou elektřinu.
Baterie nabízí dva režimy provozu – běžný režim, který napájí celý okruh a pohotovostní režim, který napájí pouze zvolený krizový okruh.
Bateriový systém je nastaven tak, aby při běžném provozu držel minimální nabití na 70 %.

INTELIGENTNÍ ROZVADĚČ

Zařízení poskytuje další pokročilé funkce pro řízení spotřeby obecního úřadu i přes mobilní aplikaci. V případě výpadku elektřiny inteligentní rozvaděč začne odepínat zařízení dle nastavených priorit a stavu nabití baterie. Dokáže regulovat různé systémy vytápění, vzduchotechniku, zásuvky a osvětlení.

DOTACE 60 %

Způsobilých výdajů při využití dotačního titulu z Operačního programu Životního prostředí. Financování možné i půjčkou od Státního fondu životního prostředí (úroková míra 0,45 % p.a.).

MIN 36 HODIN

Po tuto dobu zabezpečení chodu úřadu při výpadku elektřiny s využitím projektu Chytrý úřad.

PO 10 LETECH

Je zařízení splaceno. Jeho životnost je mnohem delší.