Energetický management

Podejte si žádost o dotaci na energetický management rychle a jednoduše.

JAK NA TO?

Dotační titul PROGRAM EFEKT

Státní program na podporu úspor energie na období 2017 – 2021.

Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, kraje, města a městské části nad 5 000 obyvatel

Max. výše dotace 500 tis. Kč a max. výše způsobilých výdajů 70 %

Typ dotace Neinvestiční dotace a forma dotace Jednoletá dotace

Podání žádostí: Konečný termín do 30. září 2020.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

PŘÍNOSY ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A NÁSLEDNÉ CERTIFIKACE ISO 50001

U velkých podniků nahrazuje povinnosti zpracovávat co 4 roky Energetický audit. Vyšší jistota dosažení úspor v úporných projektech financovaných z operačních programů.

Norma je jedním z mála systémů managementu, které nabízejí organizacím měřitelné přínosy z hlediska nákladů. Definuje současný stav využití energie, stanovuje cíle a způsoby jejich dosažení.

Stanovuje priority úsporných opatření. Pomáhá snižovat náklady na energie.

Zvyšuje konkurenceschopnost zlepšením dobrého jména firmy. Zavádí pořádek (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech).

Předmět dotace

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

 

  • Kompletní informace k aktuální výzvě na energetický management naleznete zde.
  • Kompletní informace k dotačnímu programu naleznete zde nebo zde.
  • Do vyčerpání našich kapacit Vám rádi nabídneme pomoc se zpracováním žádosti a související administrativou.