Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem je město v Kraji Vysočina východně od Žďáru nad Sázavou s necelými 8,5 tisíce obyvatel. Díky historickým památkám i nádherné okolní přírodě se Bystřice stává atraktivním cílem pro dovolené, rekreace i výlety.  

Řešení:

Do soustavy centrálního zásobování teplem v Bystřici nad Pernštejnem byla nainstalovaná kogenerační jednotka, čímž došlo k propojení stávajícího biomasového zdroje a kogenerační technologie na zemní plyn. Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci prostor pro umístění jednotky a instalaci kogenerační jednotky a nového záložního kotle na zemní plyn. Řešení díky diverzifikaci rizika nárůstu ceny paliva stabilizovalo cenu energie pro koncové spotřebitele, přineslo vyšší bezpečnost dodávek tepla a zvýšilo ekologičnost celé výrobní soustavy.

Přínosy:

  • Levné teplo pro město a příjem z nájmu za prostory
  • Ekologizace výroby – nižší emise tuhých znečišťujících látek
  • Nižší dopravní vytíženost ve městě díky menšímu objemu dovážené biomasy
  • Možnost flexibilnější regulace výkonu
  • Vznik záložního zdroje pro případ plánovaných odstávek dodávky elektrické energie ze sítě

DALŠÍ REFERENCE