Hamé Babice

Kogenerační jednotka ohřívá páru v Hamé - Babicích

Projekt a investice společnosti ČEZ ENERGO v průmyslovém areálu Hamé v Babicích, největšího zpracovatele chlazených a trvanlivých potravin, spočívaly v kompletní instalaci a montáži kogenerační jednotky, rozvodů tepla a plynu, instalaci akumulační nádrže a výstavbě distribuční trafostanice. Realizací projektu došlo k výraznému zvýšení účinnosti využití primární energie, což Hamé přináší snížení a stabilizaci nákladů na vyrobené teplo, respektive páru, která je používána při výrobě potravin. Kogenerační jednotka v areálu firmy Hamé je v kontejnerovém provedení a je umístěna v blízkosti parní kotelny. Teplo z chlazení KGJ je využíváno pro předehřev napájecí vody parního kotle. V prvním stupni se využívá teplo z chlazení technologické směsi, které předehřívá pomocí deskového výměníku studniční vodu, která je následně předehřána pomocí okruhu chlazení motoru a spalin na konečnou teplotu 100 °C. Oba topné systémy jsou tlakově odděleny.

„Hlavní výhodou kogenerační jednotky je, že z ní využíváme odpadní teplo, a tím šetříme vlastní náklady na provoz kotelny,“ uvádí Miroslav Hanák, hlavní energetik Hamé, závod  Babice.

Přínosy pro Hamé:

  • Stabilizace dodávky a ceny tepla
  • Předehřev vody pro výrobu páry
  • Roční úspora na výrobě tepla 1 mil. Kč
  • Výhodná cena tepla pro odběratele
  • Efektivní provoz potravinářského zařízení
  • Eliminace provozu záložního zdroje na výrobu páry
  • Příjem za nájem části prostoru kotelny