Lochkov Lofts

Rezidenční projekt Lochkov Lofts vznikl uprostřed malebné krajiny na jihozápadě Prahy v klidné části zvané Lochkov. Na místě bývalé továrny na cikorii, později přebudované na pivovar a sladovnu, zde vzniklo 76 originálních bytů.

Řešení:

Společnost ČEZ ESCO, a. s., přinesla rezidenci Lochkov Lofts významné energetické úspory. V létě roku 2014 byla provedena rekonstrukce osvětlení společných prostor (garáže, nádvoří a historických komínů), a to včetně slavnostního a vánočního osvětlení. Díky instalaci moderních LED zdrojů s dlouhou životností došlo ke snížení spotřeby elektřiny a snížení nákladů na provoz osvětlení. Dále byla provedena optimalizace nákladů rezidence na energie (elektřina, plyn) formou změny dodavatelů. To přineslo snížení smluvních jednotkových cen za MWh elektřiny a plynu.

Přínosy:

  • Vyšší bezpečnost pohybu osob v garážích
  • Snížení nákladů na provoz osvětlení
  • Snížení nákladů na elektrickou energii a zemní plyn
  • Snížení poruchovosti osvětlovací soustavy
  • Zvýšení intenzity a rovnoměrnosti osvětlení
  • Sjednocení teploty světla v celém prostoru

DALŠÍ REFERENCE