Město Fulnek

Malebné sídlo v poutavém přírodním prostředí má množství historicky a umělecky cenných památek, a stává se tak přitažlivou lokalitou pro domácí i zahraniční návštěvníky. 

Řešení:

Společnost ČEZ ESCO, a.s., provedla ve městě kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Předcházelo jí zhodnocení stávajícího stavu osvětlovací soustavy, na jehož základě byla rekonstrukce navržena tak, aby se zlepšily světelné podmínky na komunikacích. Došlo také k okamžitým úsporám nákladů na provoz osvětlovací soustavy.

Přínosy:

  • Snížení nákladů na provoz soustavy o 60 %
  • Snížení nákladů na elektrickou energii pomocí decentralizované regulace
  • Snížení poruchovosti osvětlovací soustavy
  • Zvýšení intenzity a rovnoměrnosti osvětlení na komunikacích
  • Zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení kriminality
  • Bezpečné přisvětlení přechodů pro chodce
  • Slavnostní osvětlení vybraných historických pamětihodností

DALŠÍ REFERENCE