Město Mohelnice

Město Mohelnice ležící v Olomouckém kraji má více než 9 tisíc obyvatel. Starobylé sídlo bylo založeno ve 13. století a pyšní se celou řadou zachovaných památek, ale i moderním průmyslem.

Řešení:

Před realizací stavby přenášela teplárna Mohelnice energii parním a horkovodním potrubím do centrálních parních a horkovodních výměníkových stanic. Spolu s výstavbou plynové výtopny bylo zrekonstruováno 32 horkovodních tlakově závislých DPS na teplovodní a vybudováno 43 nových tlakově nezávislých teplovodních DPS. Navíc bylo instalováno téměř 10 kilometrů předizolovaného potrubí, jež nahradilo stávající čtyřtrubkové rozvody. Díky všem těmto změnám došlo ke zvýšení tepelné účinnosti kotlů ze 78,2 % na 95,5 % a snížení ztrát v rozvodech z 64 % na 11,2 % (výchozí stav se vztahuje k roku 2009 po odpojení jednoho z velkých odběratelů od SCZT těsně před realizací stavby).

Přínosy:

  • Zvýšení tepelné účinnosti kotlů o 17,3 %
  • Snížení ztráty v rozvodech o 52,8 %

DALŠÍ REFERENCE