Rudolfinum

V budově Rudolfina koncertuje domovská Česká filharmonie i další orchestry, sídlí zde také galerie, kavárna a pořádá se tu řada kulturních akcí. Vedení Rudolfina hledalo cestu jak zlepšit nakládání s energiemi, kvalitně větrat i udržovat konstantní teplotu a vlhkost v různých částech budovy. Bylo přitom nutné skloubit požadavky mnoha jejích uživatelů.

Modernizace se dotkla téměř celého technologického zázemí. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla výroba chladu a vzduchotechnika. Samotná instalace nových technologií v historické budově z roku 1885 si vyžádala neobvyklé postupy a řadu unikátních řešení.

Z pohledu zákazníka je přitom podstatný nejen vyšší výkon systému ventilace, díky němuž dnes mají například i posluchači v plně obsazené Dvořákově síni vždy dostatek čerstvého vzduchu, ale i očekávaná 9letá návratnost 20milionové investice.

Ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie Ondřej H. Matyáš:

 „Galerie má kvůli uměleckým dílům, která vystavuje, poměrně přesně dané nároky na teplotu a vlhkost. V koncertním prostoru zas musíme dodržovat určité rozpětí teploty a další parametry jako například množství čerstvého vzduchu. Velký rozdíl je v tom, že zatímco zatížení galerie je víceméně konstantní, do koncertního sálu se najednou nahrne 1 200 lidí. Využili jsme garance úspory při realizaci této investice, špičkového know-how a patronace ENESA nad celým projektem a jeho rozvojem,“ pochvaluje si spolupráci šéf financí České filharmonie Ondřej H. Matyáš.

30 % - Tolik procent ročně ušetří provozovatelé Rudolfina oproti upravené referenční spotřebě roku 2012.

DALŠÍ REFERENCE