SVJ Novostavby

SVJ novostavby v Praze 7 zahrnuje více než 100 bytů, podzemní garáže se vzduchotechnikou a menší zahradu s fontánou.

Řešení:

Společnost ČEZ ESCO, a.s., vypracovala objektivní názor na stav technologií ve společných prostorech a shromáždění SVJ doporučila, jak zefektivnit provoz celé nemovitosti. ČEZ ESCO, a.s., ve spolupráci se subdodavatelem provedla „miniaudit“ objektu s důrazem na návrh nízkonákladových opatření a posouzení případných investic. Po postupném zmapování všech technologií byla navržena energeticky úsporná opatření s celkovou vyčíslenou úsporou 30 000 Kč za rok.

Přínosy:

  • Porovnání nákladů na energie s tržní praxí a vyčíslení potenciální úspory
  • Návrh variant řešení problému se špatně navrženou technologií osvětlení, včetně výčtu hlavních výhod a nevýhod navrhovaných řešení
  • Objektivní posouzení možnosti instalace fotovoltaické elektrárny na omezené ploše střechy
  • Potvrzení kvality ostatních řešení v domě (osvětlení společných prostor, energetická účinnost čerpadla fontány, vzduchotechnika ve společných prostorech garáží); nezávislé posouzení bylo důležité pro komunikaci v rámci SVJ a vyjasnění pochyb majitelů před uplynutím záruční doby

DALŠÍ REFERENCE