BYTKOMFORT

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Identifikační číslo: 36 555 193

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, oddíl Sro, vložka č. 14198/N

 

Společnost Bytkomfort, s.r.o. vlastní a provozuje městskou teplárenskou soustavu v Nových Zámcích a poskytuje související energetické služby, včetně servisní a provozní činnosti.