ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Identifikační číslo: 278 04 721

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 52291.

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávky plynů, pitné vody, odpadní vody a provozování čistírny odpadních vod. Je dodavatelem energetických staveb a projektů energetických úspor pro municipality, průmyslové podniky a rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech.

Odborníci společnosti ČEZ Energetické služby navrhují projekty pro snížení energetické náročnosti za pomoci instalace chytrých řešení, realizují elektromontáže na napěťové hladině VN a VVN především v oblasti rozvoden a zabezpečují systematickou i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení.

Více informací získáte na www.cez.cz/cezes/cs/uvod.html.