e-Dome

e-Dome a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Identifikační číslo: 47256265

Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č. 6152 / B, oddíl Sa.

e-Dome
 

Společnost e-Dome a.s. je poskytovatelem energetických a dalších expertních služeb hlavně na slovenském trhu. Hlavním předmětem podnikání je poskytování garantovaných a podpůrných energetických služeb ve smyslu Zákona o energetické účinnosti.