KLF-Distribúcia

KLF-Distribúcia, s.r.o.

Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Identifikační číslo: 51 096 285

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 68506/L

 

Jedná se o společný podnik s cílem vybudovat a provozovat 110 kV rozvodny pro lokální distribuční soustavu v průmyslovém areálu v Kysuckém Novém Městě, kde působí celkem 60 firem.

Více informací získáte na http://www.omniaholding.eu/klf-energetika-a-s/