Management společnosti a dozorčí rada

Mgr. Kamil Čermák

Předseda představenstva a generální ředitel

 • ve funkci od roku 2016
 • ve skupině ČEZ působí od 2005
 • prezident Institutu členů správních orgánů (CIOD), místopředseda Unie malých a středních podniků ČR, člen výkonného výboru Czech Smart City Cluster
 • osobnost Smart City roku 2018
 • Zobrazit LinkedIn profil

Ing. Lukáš Roubíček, Dr.

Místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz

 • ve funkci od roku 2020
 • v sektoru energetiky působí od roku 2002
 • zodpovědný za veškerou agendu týkající se integrace dceřiných společností a komunikace s nimi a za odbor Řízení ICT ESCO
 • Zobrazit LinkedIn profil

Ing. Eva Hýsková Hánová

Členka představenstva a ředitelka úseku Finance a správa

 • ve funkci od roku 2019
 • ve skupině ČEZ působí od 2018 – manažer pro finance majetkových účastí a člen řídících orgánů některých dceřiných společností na slovenském trhu
 • zodpovědná za řízení rozpočtů, hodnocení investic a nastavování interních procesů a péči o lidské zdroje
 • Zobrazit LinkedIn profil

Ing. Vlastimil Vyskočáni

Člen představenstva a ředitel úseku Obchod

 • ve funkci od roku 2018
 • ve skupině ČEZ působí od 2017
 • dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu
 • zodpovědný za prodej komoditních i ESCO produktů a péči o zákazníky ze sektorů velkých i středních firem, státní správy i lokálních samospráv
 • Zobrazit LinkedIn profil

Pavel Kubička, MBA

Člen představenstva a ředitel úseku Strategie

 • ve funkci od roku 2019
 • zkušenosti s vytvářením firemní strategie, segmentovým managementem i podporou B2B prodeje
 • zaměření nejen na inovace, ale také na provozní efektivitu a růst tržeb
 • Zobrazit LinkedIn profil

Martin Ludvík

Ředitel úseku Komoditní produkty a služby

 • ve funkci od roku 2018
 • ve skupině ČEZ působí od 2005 – ředitel podpory prodeje společnosti ČEZ Prodej, ředitel úseku Prodej a obsluha a úseku Podpora obsluhy v ČEZ Zákaznické služby
 • plně odpovídá za veškerou agendu spojenou s nabídkou a zajištěním dodávek komodit, komoditních produktů a služeb všem firemním a SME zákazníkům v ČR
 • Zobrazit LinkedIn profil

Ing. Pavel Cyrani, MBA

Předseda dozorčí rady

Ing. Ladislav Štěpánek

Místopředseda dozorčí rady

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

Člen dozorčí rady