PPA

Co je PPA? Dlouhodobá smlouva o dodávce obnovitelné energie za pevnou či indexovanou cenu. PPA (Power Purchase Agreement) vám poskytuje jistotu ohledně vašich nákladů na energii a současně garantuje její původ.

Co od nás můžete očekávat?

obnovitelný výrobní zdroj elektřiny speciálně pro vás.

Bez nutnosti jakýchkoliv investic z vaší strany. Platíte pouze dodanou elektřinu.

Garance ceny elektřiny na 10 – 15 let.

Jak funguje PPA kontrakt

Power purchase agreement s ČEZ ESCO vytváří propojení mezi vaší společností a konkrétním výrobním zdrojem obnovitelné elektřiny. Obnovitelnou energií si dokážete pokrýt až 100 % objemu vaší spotřeby. Tímto způsobem si dokážete zajistit dlouhodobou fixní cenu za MWh elektřiny dodávanou v rámci PPA.

 

  1.  Výběr správné varianty – podle specifik vaší společnosti vybereme ten nejlepší projekt i variantu PPA kontraktu. Výsledkem je indikativní nabídka.
  2. Term-sheet – PPA kontrakt je společný závazek na 10–15 let. Je nutné detailně prodiskutovat a pochopit všechny podmínky. 
  3. Podpis smlouvy budoucí či samotného PPA kontraktu – definice smluvních podmínek a stanovení termínu zahájení PPA dodávky. 
  4. Výstavba výrobního zdroje elektřiny – probíhá výstavba daného typu výrobního zdroje s dojednanou výrobní kapacitou. 
  5. Zahájení dodávky – v předem určený termín začne dodávka elektřiny. Za odebranou elektřinu obdržíte potvrzení, že elektřina je vyrobena z obnovitelných zdrojů tzv. Záruky původu.

Nejoblíbenější varianty PPA kontraktů

Při výběru vhodné varianty je vždy potřeba zohlednit množství specifických parametrů. S výběrem vhodné varianty vám rádi pomůžeme.

On-site PPA

Obnovitelný výrobní zdroj se nachází v areálu odběratele nebo je fyzicky připojen s místem spotřeby. Více
o on-site PPA – Fotovoltaika za korunu.

Off-site PPA Pay as Produced

Dodávka zelené elektřiny bez přímého fyzického připojení s místem spotřeby. Odběratel se zavazuje odebrat x % vyrobené elektrické energie. Množství vyrobené energie není garantováno díky vnějším vlivům např. osvit, větrnost apod. Výhodou je nižší cena oproti variantě Pay as Contracted.

Off-site PPA Pay as Contracted

Dodávka zelené elektřiny bez přímého fyzického připojení s místem spotřeby. Výrobcem je garantována konkrétní velikost dodávky podle předem sjednaného diagramu dodávky. Cena této varianty je typicky vyšší oproti Pay as Produced.

Proč PPA od ČEZ ESCO:

 

  1. Nejširší nabídka výrobních zdrojů. Společnost ČEZ se zavázala vybudovat 6 GW fotovoltaických elektráren do roku 2030. V případě potřeby máme v nabídce i projekty nezávislých výrobců. Díky tomu vybereme výrobní zdroj, který nejvíce odpovídá profilu vaší spotřeby a vašim požadavkům.
  2. Zázemí velké a kredibilní společnosti - skupina ČEZ.
  3. Poradenství s uzavřením PPA kontraktu.
  4. Výrobní zdroje mají tzv. adicionalitu, to znamená, že pro vaši spotřebu dle PPA budou vybudovány nové výrobní zdroje.

TYPICKÝ PPA

Doba trvání kontraktu

12 let

Cena

Fixní cena za MWh po dobu trvání kontraktu

 

Varianta

Pay as Produced – 100 % z produkce výrobního zdroje.

Záruky původu

Jsou součástí dodávky. Fixní cena obsahuje i cenu Záruky původu.