Staráme se o udržitelný rozvoj

Jakým způsobem zajišťujeme správný udržitelný rozvoj.

Energetické úspory

Jsou jádrem naší činnosti. Staráme se o to, abyste spotřebovávali méně energie a v rozpočtech vám zbyly peníze na jiné důležité věci, jako třeba investice do inovací či infrastruktury. V rámci velkých projektů garantujeme výši úspor dokonce smluvně.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie

Jsme jedničkou na trhu v budování fotovoltaických elektráren. Dokážeme najít i takové modely financování, ve kterých nepotřebujete vlastní rozpočet a vyplatí se i bez dotace.

Snížení emisí CO2

Prostřednictvím našich řešení dochází k menším tepelným ztrátám, menšímu energetickému výdeji budov a tím pádem i nižší produkci skleníkových plynů. Realizujeme také řešení, která výrazným způsobem zlepšují kvalitu vzduchu či kvalitu světla v budovách.

Jsme tak optimálním partnerem pro projektování, realizaci, provozování i rekonstrukci řešení, která pomáhají plnit cíle evropské politiky klimatu, jako třeba Zelené dohody pro Evropu.

Zelená dohoda pro Evropu

Zjistěte, jak konkrétně pomáháme k transformaci ekonomiky EU pro udržitelnou budoucnost.

Zdroj ec.europa.eu

Zelená dohoda pro evropu

Transformace ekonomiky eu pro udržitelnou budoucnost

Mobilizace výzkumu a podpora inovací

Financování transformace

Nikdo nesmí zůstat opomenut (spravedlivý přechod)

EU jako globální lídr

Zvýšení ambic EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050

Jsme partnerem našim klientům při plnění všech klimatických ambic: budujeme zdroje obnovitelné energie. Snižujeme spotřebu energií. Naše řešení omezují produkci CO2 v budovách. Jsme partnerem projektu Obce 2030, který aktivně řeší klimatické cíle českých měst a obcí.

Dodávky čisté, dostupné a bezpečné energie.

Vyrábíme a vykupujeme energii z čistých a obnovitelných zdrojů, například ve fotovoltaických elektrárnách, malých vodních elektrárnách, či kotlích na biomasu. Tyto zdroje budujeme, financujeme i provozujeme. Nabízíme certifikáty zelené energie.

Aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodářství.

Podílíme se na výrobě čisté energie, kterou zároveň prodáváme koncovým zákazníkům. Pomáháme řešit klimatickou agendu partnerům v oblasti průmyslu i veřejného sektoru.

Stavět a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů.

Naše technologie využité při rekonstrukcích budov (např. EPC) umožňují jak energetickou optimalizaci, tak i snížení produkovaných emisí.

evropský klimatický pakt

Životní prostředí bez toxických látek díky ambicioznímu cíli nulového znečištění

Díky našim řešením spotřebovávají budovy až o 60% energie méně. Obdobný podíl emisí není díky tomu vypuštěn do ovzduší při její výrobě. Například náš projekt „Zdravá škola“ výrazně vylepšuje kvalitu vzduchu, který ve třídách dýchají naše děti.

Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti.

Podporujeme výstavbu obnovitelných zdrojů a navrhujeme veškerá řešení tak, aby byla šetrná ke klimatu. Podílíme se na očištění planety země.

“Od zemědělce ke spotřebiteli” : spravedlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnímu prostředí.

Na potravinovém systému se podílíme řešeními, podporující výrobu, jakož i transport prostřednictvím čistých technologií.

Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě

Plně rozvíjíme komplexní řešení v elektromobilitě. Provozujeme a rozšiřujeme síť dobíjecích stanic, jak veřejných, tak domácích.

Evropské cíle míří k vyšší kvalitě našeho prostředí

Kliknutím si zobrazte, jak přispíváme k danému tématu.

Čistá mobilita

Obnovitelné zdroje

Zdroj tepla

Kvalita vzduchu

Měření a regulace

Osvětlení

Hospodaření s vodou