ČEZ ESCO, a.s.

ČEZ ESCO, a.s. je dceřinou společností ČEZ, a. s.. Společnost ČEZ ESCO, a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25. 11. 2014. Předmětem podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, výroba a rozvod tepelné energie, obchod s plynem a s nimi spojené činnosti. Sídlo společnosti je v České republice na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4.