Kogenerace

Nechte si dodávat elektřinu a teplo z lokálního zdroje. Řešíte, jak objekty účinně a úsporně vytápět? Uvažujete o celkové modernizaci energetického hospodářství?

CHCI SPOČÍTAT ÚSPORU

Co od nás můžete očekávat?

Nabízíme ucelené řešení v oboru zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které zajistí vyšší bezpečnost dodávek energií, snížení emisí i úsporu na nákladech na vytápění a elektrickou energii.

Naše řešení je vhodné pro velké odběratele tepla, jako např. lokální komunální výtopny, systémy centrálního zásobování teplem, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, administrativní a komerční centra, bazény, lázně, sportovní centra nebo průmyslové podniky.

1

Poradíme

Zajistíme projektovou, technickou, organizační a personální přípravu včetně legislativních povolení.

2

Profinancujeme

Investici provedeme na vlastní náklady.

3

Postavíme

Dodáme technologii a zajistíme výstavbu, instalaci, rekonstrukci či modernizaci.

4

Provozujeme

Zajistíme kompletní provoz a dodáme vyrobené teplo a elektřinu do distribuční soustavy.

5

Pečujeme

Poskytujeme následný servis, údržbu, monitoring a revize.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

Webináře a podcasty

Spoléhají na nás

Sladovny Soufflet ČR

Co jsme dodali?

  • Instalace a provoz kogeneračních jednotek.
  • 2000 kWe instalovaný elektrický výkon.
  • 2082 kWt instalovaný tepelný výkon.
  • Instalace výměníku, úpravy topného systému a napojení na centrální řídicí dispečink.

„Po zkušenostech s instalací KGJ v Nymburce, jsme se rozhodli spolupracovat se společností ČEZ Energo, členem skupiny ČEZ ESCO, v našich dalších výrobních závodech v Prostějově a Hodonicích. Realizací projektu instalací kogeneračních jednotek do procesu sušení sladu došlo k výraznému snížení spotřeby primárních paliv, a v hlavní míře také k zefektivnění procesu výroby sladu.“ Ing. Richard Paulů, předseda představenstva

Sladovny Soufflet ČR

Výroba za rok

6 GWh elektřiny
22 500 GJ tepla

Nemocnice Prostějov

Co jsme dodali?

  • Stabilizace a spolehlivost dodávek tepla.
  • Zvýšení komfortu pro pacienty ale i ošetřující personál.
  • Snížení spotřeby zemního plynu.
  • Stavební úpravy, vybudování trafostanice a rozvodny vysokého napětí.
Nemocnice Prostějov