Jsme jiní

Dokážeme přinést jiný pohled na efektivní využíváníúsporné nakládání s energiemi pro firmy, obce a organizace včetně nalezení optimálního způsobu financování, které vám přinese úspory. Postaráme se o celkovou realizaci i následnou údržbu a servis.

O nás
 

Co děláme

300

je fotovoltaik, které
jsme instalovali
na českých střechách

1

Inovativnost

Poskytujeme moderní a flexibilní energetická řešení firmám, obcím i státnímu sektoru. Sledujeme nejnovější trendy v energetice a tomu přizpůsobujeme svá řešení. Poskytujeme veškeré služby týkající se energetiky: poradenství, projekty, instalace, provoz a údržbu.

2

Individuální přístup

Víme, že každý zákazník je jiný a má specifické potřeby. Celý projekt proto připravíme na míru. Jsme schopni jednotlivé produkty zkombinovat tak, abychom maximalizovali jejich užitek a dosáhli pro vás požadovaných úspor.

3

Profesionalita a odbornost

Odpovídáme za výsledek od návrhu až po realizaci. Řešení zajišťují kvalifikovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Zároveň se opíráme o zkušenost a odbornost Skupiny ČEZ, jíž jsme členem.

 

Rodina
ČEZ ESCO

ČEZ ESCO

ČEZ Slovensko

ČEZ Energo

ČEZ Energetické služby

ČEZ Solární

ČEZ LDS

ČEZ Bytové domy

AZ KLIMA

HORMEN CE

Aktuality