Formuláře

Formuláře pro uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s ČEZ ESCO

Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ ESCO, a.s. s produktem Plyn Komfort.

Název dokumentu Typ Velikost
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu ze sítí NN – Podnikatel PDF 203 kB

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.

Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ ESCO, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ ESCO, a.s. s produktem Plyn Garance 12.

Název dokumentu Typ Velikost
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu ze sítí NN – Podnikatel PDF 266 kB

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.

Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ ESCO, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ ESCO, a.s. s produktem Plyn Garance 24.

Název dokumentu Typ Velikost
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu  ze sítí NN – Podnikatel PDF 267 kB

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.

Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ ESCO, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ ESCO, a.s. s produktem Plyn Garance 36.

Název dokumentu Typ Velikost
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu ze sítí NN – Podnikatel PDF 267 kB
K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ ESCO, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Formuláře pro udělení Plné moci

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ ESCO, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.

Název dokumentu Typ Velikost
Plná moc pro zastoupení zákazníka PDF 469 kB

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Název dokumentu Typ Velikost
Žádost o ukončení smlouvy PDF 102 kB

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ ESCO.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka - podnikatel na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

Formuláře pro distribuční požadavky

Název dokumentu Typ Velikost
Žádost o přezkoušení / kontrolu plynoměru PDF 119 kB

Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit / zkontrolovat plynoměr

Předávací protokol

Název dokumentu Typ Velikost
Předávací protokol PDF 44 kB

Tento formulář použijte při přepisu odběrného místa. Slouží k odsouhlasení stavu měřicího zařízení původním a novým zákazníkem. Vyhnete se tak případným budoucím komplikacím při první fakturaci.

Ostatní dokumenty

Název dokumentu Typ Velikost
Odstoupení od smlouvy PDF 40 kB