Seznam projektů

Název FVE Asahi Velké Popovice – ČOV
 Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0003700
Popis Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 130 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Zdroj dotace

Dotace z Národního plánu obnovy

Komponenta 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Název FVE Asahi Velké Popovice – pivovar
 Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0003701
Popis Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 211 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Zdroj dotace

Dotace z Národního plánu obnovy

Komponenta 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva