Energetické úspory se zárukou (EPC)

Snižte emise bez vynaložení vlastních investičních prostředků. Řešíte, jak snížit emisní stopu? Uvažujete o výstavbě nebo celkové modernizaci budov s garantovanou úsporou?

CHCI SPOČÍTAT ÚSPORU

Co od nás můžete očekávat?

Realizujeme chytrá a energeticky úsporná opatření, která jsou komplexním souborem vedoucím ke snížení energetické náročnosti.

Každý projekt EPC začínáme analýzou současného stavu a návrhem energeticky úsporných opatření

Nabízíme i kompletní realizace navrhovaných opatření

Garantovaná výše úspor je zakotvena ve smlouvě, z nich pak financujeme také náklady na realizaci

Naše řešení je vhodné pro strojírenské podniky, potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Dále pro skladovací a distribuční haly, komerční objekty, města, příspěvkové organizace sátu, vysoké školy, zdravotnická a kulturní zařízení.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

Zkratka EPC znamená „Energy Performance Contract“. Jedná se tedy o energetické služby s garantovaným výsledkem dle zákona. Proto jsme vám schopni předem zaručit minimální úroveň úspor provozních nákladů. Kromě toho vám umožníme dlouhodobě zvýšit efektivitu vašeho provozu nebo třeba přenést všechna finanční i technická rizika spojená s projektem na dodavatele.

Novinkou je úsporné opatření PDB (Performance design & build) – projekt a zhotovení energeticky efektivní stavby s garancí nízkých provozních nákladů.

JAKÉ JSOU DALŠÍ PŘÍNOSY PRO VÁS?

až 50% snížení celkových nákladů při využití energetických úspor se zárukou (EPC)
až 15 % spotřeby energií se sníží zavedením energetického managementu
až 75 % spotřeby elektřiny se ušetří pomocí LED technologie
smluvní garance snížení provozních energetických nákladů v rámci EPC projektů
bez nutnosti využití vlastních investičních prostředků
rizika za nedodržení provozních parametrů přeneseme na sebe
snížíme produkci emisí CO2 vašich budov
snížíme vaší závislosti na dodávce energií
významné náklady na vytápění či chlazení se uspoří díky tepelným výměníkům

Webináře a podcasty

Spoléhají na nás

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (ČVUT)

Co jsme dodali?

  • Nejrozsáhlejší projekt energetických úspor (EPC) v Česku. Modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, ale i výměny oken a dveří, zateplení a následně energetický management.
  • Projekt se týká celkem 30 objektů v 9 areálech kolejí a menz.
  • Celková výše investice do modernizace těchto prostor činí 232,4 mil. Kč. Téměř třetina z investice hrazena pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).
  • Náklady na vodné a stočné klesnou celkem o 5,1 mil. korun.

„Modernizace kolejí a menz ČVUT je jedním ze strategických investičních cílů, které v posledních letech na ČVUT řešíme, a renovace energií je jeho nedílnou součástí. Pokud se nám podaří zvýšit kvalitu služeb našim studentům a při tom ušetřit náklady na energie a vodu, bude to skvělý výsledek,“
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze

ČVUT

Úspora za rok

21,7 MILIONŮ KČ

4 400 TUN CO2

Kongresové centrum Praha

Co jsme dodali?

  • Modernizace celého technologického zázemí metodou EPC, kdy dodavatel řešení přímo ve smlouvě garantuje, že řešení požadovaných úspor dosáhne.
  • Vyšší uživatelský komfort budovy, a to na základě nového systému regulace vytápění a chlazení místností, vzduchotechniky a intenzivnějšího, leč úsporného osvětlení.
  • Úspora na energiích – plyn 29 % / elektřina 53 % / voda 19 %.

„Zvolili jsme takzvanou formu EPC, což je metoda, kdy dodavatel řešení přímo ve smlouvě garantuje, že řešení požadovaných úspor dosáhne. Pro investici, která se vám zaplatí do deseti let, by zvedl ruku asi každý manažer.“
Lenka Žlebková, obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra

Kongresové centrum Praha

Úspora za rok

29,2 milionů KČ
10 530 TUN CO2

Rudolfinum

Co jsme dodali?

  • Modernizace celého technologického zázemí metodou EPC (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, osvětlení, regulace a další).
  • Zlepšení a stabilizace parametrů vnitřního klimatu.
  • Garantovaná návratnost investice 8 let.

„Galerie má kvůli uměleckým dílům, která vystavuje, poměrně přesně dané nároky na teplotu a vlhkost. Velký rozdíl je v tom, že zatímco zatížení galerie je víceméně konstantní, do koncertního sálu se najednou nahrne 1 200 lidí. Využili jsme garance úspory při realizaci této investice, špičkového know-how a patronace ENESA nad celým projektem a jeho rozvojem.“
Ondřej H. Matyáš, Ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie

Rudolfinum

Úspora za rok

500 TUN CO2