Energetické úspory se zárukou (EPC)

Neplaťte za energie zbytečně vysoké náklady, proměňte je v investice do garantovaných úspor.

Co od nás můžete očekávat?

Realizujeme chytrá a energeticky úsporná opatření, která jsou komplexním souborem vedoucím ke snížení energetické náročnosti.

Každý projekt EPC začínáme analýzou současného stavu a návrhem energeticky úsporných opatření – od prvotní studie, přes projektovou dokumentaci až po realizaci

Nabízíme i kompletní realizace navrhovaných opatření

Garantovaná výše úspor je zakotvena ve smlouvě, z nich pak financujeme také náklady na realizaci

Naše řešení je vhodné pro větší veřejné i komerční budovy nebo průmyslové areály. Dále pro technologické systémy, energetické výrobní a distribuční soustavy, výrobní linky, prádelny a mnoho dalších.

Zkratka EPC znamená „Energy Performing Contract“. Jedná se tedy o energetické služby s garantovaným výsledkem dle zákona. Proto jsme vám schopni předem zaručit minimální úroveň úspor provozních nákladů. Kromě toho vám umožníme dlouhodobě zvýšit efektivitu vašeho provozu nebo třeba přenést všechna finanční i technická rizika spojená s projektem na dodavatele.

Jedná se o individuální mix opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické a tepelné energie, chladu, stlačeného vzduchu, osvětlení, rekuperace, využití obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a alternativních způsobů výroby elektrické energie

Novinkou je úsporné opatření PDB (Performance design & build) – projekt a zhotovení energeticky efektivní stavby s garancí nízkých provozních nákladů.

Jaké jsou další přínosy pro vás?

až 50% snížení celkových nákladů při využití energetických úspor se zárukou (EPC)

návrh a realizaci úsporného projektu na míru z nejlepších dostupných systémů

pouhé zateplení nevyřeší vše, v jednom ideálním projektu vyřešíme tepelné ztráty obálkou budovy stejně jako nehospodárnost při svícení, větrání, topení a nebo chlazení

investice nemusíte uhradit při realizaci, ale můžete je splácet až deset let z dosažených úspor (garantujeme, že úspory budou dostačující)

po dobu splácení poskytneme službu energetického managementu

rizika za nedodržení provozních parametrů přeneseme na sebe

výrazným způsobem snížíme produkci emisí CO2 vašich budov

Jaké druhy úsporných opatření můžete zvolit?

  • EPC – rekonstrukce budov a technologických systémů s garantovanou návratností investic z úspor
  • PBC – smlouva, jejímž hlavním závazkem je zlepšení jakéhokoliv výkonového parametru budovy
  • PDB – projekt a zhotovení energeticky efektivní stavby s garancí nízkých provozních nákladů

Kongresové centrum Praha

Co jsme dodali?

  • Modernizace celého technologického zázemí metodou EPC, kdy dodavatel řešení přímo ve smlouvě garantuje, že řešení požadovaných úspor dosáhne.
  • Vyšší uživatelský komfort budovy, a to na základě nového systému regulace vytápění a chlazení místností, vzduchotechniky a intenzivnějšího, leč úsporného osvětlení.
  • Úspora na energiích – plyn 29 % / elektřina 53 % / voda 19 %.

„Zvolili jsme takzvanou formu EPC, což je metoda, kdy dodavatel řešení přímo ve smlouvě garantuje, že řešení požadovaných úspor dosáhne. Pro investici, která se vám zaplatí do deseti let, by zvedl ruku asi každý manažer.“
Lenka Žlebková, obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra.

Úspora za rok: 29,2  milionů KČ, 10 530 TUN CO2

Rudolfinum

Co jsme dodali?

  • Modernizace celého technologického zázemí metodou EPC (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, osvětlení, regulace a další).
  • Zlepšení a stabilizace parametrů vnitřního klimatu.
  • Garantovaná návratnost investice 8 let.

„Galerie má kvůli uměleckým dílům, která vystavuje, poměrně přesně dané nároky na teplotu a vlhkost. Velký rozdíl je v tom, že zatímco zatížení galerie je víceméně konstantní, do koncertního sálu se najednou nahrne 1 200 lidí. Využili jsme garance úspory při realizaci této investice, špičkového know-how a patronace ENESA nad celým projektem a jeho rozvojem.“
Ondřej H. Matyáš, Ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie.

Úspora za rok: 500 tun CO2