Bezemisní plyn

Vydejte se společně s námi na cestu k ochraně životního prostředí a plnění cílů udržitelného rozvoje. Zajistíme vám dodávku Bezemisního plynu nebo biometanu a tím pomůžeme rychle a jednoduše snížit vaši emisní stopu.

CO je bezemisní plyn?

Bezemisní plyn neboli biometan je vyráběný čištěním bioplynu vzniklého z  odpadů nebo čištěním bioplynu z cíleně pěstovaných plodin. Uhlík v bezemisním plynu pochází z rostlinné hmoty, která ho absorbovala z atmosférického CO2. Produkce bezemisního plynu je proto uhlíkově neutrální a dlouhodobě udržitelná.

Co od nás můžete očekávat?

I vy můžete jednoduše přispět k ochraně klimatu a plnění společného cíle European Green Deal. Zajistíme vám dodávku Bezemisního plynu a pomůžeme rychle a jednoduše snížit vaši emisní stopu.

ZAJISTÍME VÁM DODÁVKU TZV. POKROČILÉHO BIOMETANU Z BIOODPADŮ I BEZEMISNÍ PLYN Z CÍLENĚ PĚSTOVANÝCH PLODIN.

Spotřebu Bezemisnho plynu vám potvrdíme certifikátem.

Nabízíme dostupné, okamžité a jednoduché řešení oproti jiným možnostem snižování CO2.

Jak funguje odběr bezemisního plynu?

Uzavřeme smlouvu o dodávce Bezemisního plynu nebo biometanu, případně můžete k již uzavřené smlouvě o dodávce doplnit alokaci Bezemisního plynu formou dodatku.

Při sjednání od nás dostanete potvrzení o zahájení odběru Bezemisního plynu.

Jednou za rok vám vystavíme certifikát potvrzující celkové množství dodaného Bezemisního plynu a snížení CO2 emisí.