O elektromobilitě

Elektromobilita je zde a otevírá dveře jako jeden z ekologičtějších prostředků dopravy současnosti a blízké budoucnosti. Jedná se o postupný přechod v myšlení lidí směrem k udržitelné budoucnosti a chování se k planetě šetrnějším způsobem.

Elektromobilita je přední trend posledních několika let v oblasti dopravy a je perspektivní oblastí, která bude v budoucích letech utvářet náš každodenní život. V první řadě je nyní zastoupena jako způsob dopravy, ale ve skutečnosti je to směr, kterým se lidstvo vydává v boji s klimatickými změnami, znečišťováním ovzduší a docházejícími zásobami fosilního paliva.

Elektromobil

Elektromobil je velmi podobný svým designem klasickému automobilu se spalovacím motorem, jsou mezi nimi ale zásadní rozdíly. V první řadě je nádrž na benzin nebo naftu nahrazena bateriemi. Namísto tradičního spalovacího motoru je zde klíčová elektronika a elektromotor, který je napájen těmito bateriemi. Vyhnete se nutnosti výměny spotřebních komponentů jako jsou palivové filtry, olej nebo například svíčky, protože elektromobil tyto komponenty neobsahuje.
Elektromobily nepotřebují tradiční převodovku, a to díky charakteristikám elektromotoru, který dokáže sám plynule otáčky měnit za plného točivého momentu.
Elektromotor je velmi jednoduchý, tichý, nepotřebuje provozní kapaliny a nevypouští emise do ovzduší. Elektromobily stále nedosahují dojezdové vzdálenosti jako tradiční spalovací automobily. Avšak jejich rychlý vývoj, který je velikou měrou financovaný automobilkami, v budoucnosti přinese změnu i v tomto aspektu.

Popis hlavních částí

Baterie

Baterie mají za úkol dodávat motoru potřebnou energii po jeho provoz. Nabít se dají při připojení k nabíjecí stanici nebo když vozidlo zpomalí (rekuperací brzdné energie), přičemž motor pracuje jakožto generátor. Baterie má většinou kapacitu 5 až 100 kWh, při nabití 300 až 500V.

Zásuvka pro nabíjení

Elektromobily zpravidla bývají vybaveny jednou nebo dvěma zásuvkami v závislosti na typu nabíjení. Alespoň jedna zásuvka pro nabíjení střídavým proudem “AC”, využívaným v domácnostech. Druhá zásuvka je určena pro nabíjení stejnosměrným proudem “DC”. Tento typ nabíjení je značně rychlejší.

Palubní nabíječka

Je zodpovědná za převod střídavého proudu z elektrické sítě na stejnosměrný pro nabíjení baterie. Taktéž omezuje špičkovou hodnotu proudu na maximální přijatelnou hodnotu pro kabel a nabíjecí stanici. Je důležité spojit vlastnosti palubního měniče v elektromobilu s vlastnostmi nabíjecí stanice při její koupi.

Elektromotor

Elektromobil je vybaven jedním nebo více elektromotory, lišící se v různých vlastnostech, jako je velikost nebo výkon.

Nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice jsou zdrojem „paliva“ pro elektromobil a její výběr je podstatný – nechejte si poradit od odborníka. Nabíjecí stanice se dělí na dva typy – AC a DC – podle druhu elektrického proudu, který jimi prochází.

Baterie elektromobilů, podobně jako většina moderní elektroniky, využívá stejnosměrný proud. Z tohoto důvodu elektromobily používají palubní měnič nebo se používá nabíjecí stanice, která již sama mění střídavý proud na stejnosměrný.

U nabíjecích stanic typu AC je důležité zvážit, jestli koupit nabíjecí stanici se zabudovaným kabelem. Tento není možné vyměnit, a proto nabíječka bude použitelná jen pro specifický typ zásuvky. Anebo si pořídíte stanici se zásuvkou, ke které bude sice potřeba dokoupit kabel, ale bude přesně vyhovovat pro Váš vůz. Při koupi nového auta Vám bude stačit pořídit si nový kabel namísto celé stanice. Efektivita celého nabíjení je vždy odvozena od nejslabšího článku v celkové konfiguraci.

Při nabíjení elektromobilů AC nabíjecími stanicemi je použit palubní nabíječ, který přijatý AC proud převádí na DC proud a následně ho zasílá do baterie. Dokáže poskytnout až 22 kWh nabíjecího výkonu, avšak ten je závislý na schopnosti palubního nabíječe přijmout tento výkon. Tento typ nabíjení je využívaný v domácnostech a nabíjení zabírá více času.

Nabíjení stejnosměrným proudem, taktéž “rychlonabíjení”, se provádí za použití DC nabíjecích stanic, které mění střídavý proud na stejnosměrný DC proud. Poté obejdou palubní nabíječ elektromobilu a tento stejnosměrný proud posílají přímo do baterie. Tyto stanice jsou technologicky složitější a také dražší. Vyžadují také výkonné odběrné místo. Poskytují však mnohem rychlejší dobíjení.