Prediktivní údržba

Maximalizujte váš provozní výkon při současné optimalizaci nákladů. Výkonná umělá inteligence analyzuje v reálném čase strojní zvuky pro včasné odhalení potencionálních mechanických poruch.

Chci zjistit více

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?

Díky včasné detekci mechanických závad lze předejít kritickým strojním selháním, a tak i snížení produktivity, nákladů na opravy, přílišné zátěži cash-flow kvůli skladovým zásobám náhradních dílů atd.

Zajišťujeme kontinuální sběr zvukových dat a analyzujeme real-time stav stroje.

Informujeme o nestandardním chování stroje a dáváme doporučení pro zásah týmu údržby.

Upgradujeme modely umělé inteligence pro kontinuální zlepšování detekce, kdy kombinujeme expertýzu strojní diagnostiky s umělou inteligencí.

Řešení je vhodné nejen pro průmysl. Zabraňte mechanickým závadám na turbínách, kogeneračních jednotkách, kompresorech, generátorech, čerpadlech, transformátorech.

JAKÉ JSOU DALŠÍ PŘÍNOSY PRO VÁS?

Naše umělá inteligence dokáže detekovat mechanické závady dříve než tradiční diagnostické metody.

Vybudovali jsme rozsáhlou audio databázi a vytvořili výkonné algoritmy pro detekci anomálií, které umíme kalibrovat na vaše zařízení tak, abyste je mohli efektivně používat již za několik málo dní.

Díky diagnostice lze minimalizovat prostoje strojů, prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu, zlepšit produktivitu i zvýšit bezpečnost.