ČEZ ESCO je součástí evropského projektu QUANTUM

Projekt QUANTUM se snaží snížit spotřebu energie v budovách díky optimalizaci provozování.

7. 8. 2017

Úkolem evropského projektu QUANTUM, jehož součástí je i ENESA z ČEZ ESCO, je do roku 2020 vyvinout a otestovat nástroje a modely služeb, které umožní snížit spotřebu energie v budovách díky optimalizaci provozování. Konsorcium 14 partnerů nyní intenzivně pracuje mj. na ověřování nástrojů a modelů služeb v 15 objektech, ale také prezentuje problematiku na různých akcích. Informace o nejdůležitějších aktivitách projektu QUANTUM, který je částečně hrazen z fondu HORIZON 2020 přináší červnový newsletter.

Z aktivit českých partnerů projektu upozorňuje newsletter na výzkum vnímání kvality vnitřního prostředí na ČVUT.  I zde se potvrdilo, že chybně zaváděné a následně nesprávně provozované systémy řízení budov, které nebývají podloženy vhodnými a ucelenými systémy řízení kvality energetické náročnosti mohou být příčinou rozdílů mezi očekávanou a reálnou energetickou náročností budov po celou dobu jejich životního cyklu. Do výzkumu ČVUT zahrnulo zaměstnance z rozdílných typů budov, od objektů ze 70. let až po budovy s nulovou spotřebou energie. Výsledky poukázaly na specifické problémy, a pro každou z analyzovaných budov z výzkumu vyplynuly návrhy na zlepšení.

Další akcí byla přednáška na téma Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie prof. Ing. Karla Kabeleho, která zazněla v rámci doprovodného programu veletrhu Moderní vytápění 2017.

Nyní pracovní skupina, jejíž součástí je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO, připravuje druhou fázi testování nástrojů a služeb vyvíjených v rámci projektu. Výstupem budou v praxi použitelná doporučení a nejlepší postupy pro začlenění řízení kvality do procesu provozování budov, podpořená vhodnými softwarovými i hardwarovými nástroji.

Více informací najdete na webových stránkách projektu.

 

O ČEZ ESCO:  

ČEZ ESCO (Energy Service Company) komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren. Do ČEZ ESCO patří firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, ENESA a EVČ.

Více na: www.cezesco.cz