V Horním Slavkově vyrostly dvě kogenerační jednotky, město má do budoucna zajištěno teplo a nestálo ho to ani korunu

Výhodné ceny tepla z ekologických zdrojů si do budoucna v Karlovarském kraji pojišťuje Horní Slavkov. Společnost ČEZ Energo, jednička na trhu kogenerace v České republice, zde dokončila výstavbu dvou kogeneračních jednotek. Zároveň touto investicí dosáhla kapacita provozovaných jednotek zapojených do virtuální elektrárny hodnoty 100 MW. ČEZ Energo je společnou dcerou ČEZ ESCO a třebíčského výrobce kogeneračních jednotek TEDOM.

10. 6. 2019

Výhodné ceny tepla z ekologických zdrojů si do budoucna v Karlovarském kraji pojišťuje Horní Slavkov. Společnost ČEZ Energo, jednička na trhu kogenerace v České republice, zde dokončila výstavbu dvou kogeneračních jednotek. Zároveň touto investicí dosáhla kapacita provozovaných jednotek zapojených do virtuální elektrárny hodnoty 100 MW. ČEZ Energo je společnou dcerou ČEZ ESCO a třebíčského výrobce kogeneračních jednotek TEDOM.

Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou vlastně minielektrárnami a miniteplárnami, kde se společně vyrábí elektřina i teplo. U některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí. Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí.

V Horním Slavkově vyrostly kogenerační jednotky dvě, obě v sousedství městské kotelny v Hornově ulici. Každá má tepelný i elektricky výkon 2 MW. Obě byly uvedeny do provozu 29. května, a to za účasti zástupců města a dodavatele. „Jsem pyšný na to, že modernizujeme náš systém zásobování teplem. Můžeme nejen stabilizovat do budoucna jeho ceny, ale zajistíme si také ekologicky šetrný teplárenský zdroj,“ říká starosta Alexandr Terek. „Navíc jsme nemuseli investovat prostředky z našeho městského rozpočtu. Investorem je ČEZ Energo, které bude kogenerační jednotky provozovat. Vyrobené teplo poputuje k nám, tedy odběratelům v Horním Slavkově, elektřina pak do distribuční sítě. Dalším velkým pozitivem pro město je, že na jeho účet přibydou peníze za pronájem pozemků, na nichž kogenerační jednotky stojí.“

„Kogenerační jednotka je sofistikované zařízení a dnes jeden z nejmodernějších způsobů, jak společně vyrábět elektřinu a teplo,“ vysvětluje David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo„Instalací v Horním Slavkově jsme dosáhli historického milníku, na který jsme se dlouho těšili. Elektrický výkon námi provozovaných kogenerací přesáhl 100 MW, čímž se fakticky již vyrovnáme běžnému teplárenskému bloku. Vzhledem k tomu, že kogenerace vyrábějí teplo přímo v místech spotřeby, tak mají navíc nižší ztráty v distribuci než klasický blok.“

Kogenerační zdroje jsou také schopny pracovat v takzvaném ostrovním provozu, tedy nezávisle na distribuční síti. „V lokalitě je pak možné zajistit zásobování elektřinou i ve chvíli, kdy dojde k nenadálému výpadku. Tyto decentralizované zdroje sice většinou nemají tak velký výkon, aby centrální dodávku zcela nahradily, ale přesto mohou spotřebitelům dodat alespoň tolik elektřiny, aby nedošlo ke škodám,“ dodává Josef Jeleček, předseda představenstva TEDOM

ČEZ Energo nyní provozuje 122 kogenerační jednotky v 70 lokalitách po celé České republice. Jejich elektrický výkon dosahuje 103,5 a tepelný výkon 128  MW. Jednotky jsou zapojené do společné virtuální elektrárny s jednotným řídicím systémem.

Spolupráce ČEZ ESCO a Horního Slavkova je dlouhodobá.  Od začátku roku 2017 provozuje ČEZ ESCO v Horním Slavkově městskou kotelnu a v nepřetržitém režimu plně zajišťuje výrobu a dodávku tepla a teplé vody pro celkem 99 objektů, včetně 1 741 bytových jednotek. ČEZ ESCO se také ve městě stará o pět výměníkových a 14 předávacích stanic a rozvody tepla o délce více než sedmi kilometrů. Díky tomu cena tepla pro koncové zákazníky klesla o celkem 100 Kč za gigajoule, tedy o pětinu.