Co je kogenerační jednotka

MINI-ELEKTRÁRNA A MINI-TEPLÁRNA

Některé klasické elektrárny nejsou připojeny k teplárenské síti a část tepla vznikajícího při výrobě elektřiny tak zůstává bez užitku. Naproti tomu kogenerační jednotka uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Vysoká účinnost využití energie v palivu přesahuje 90 % a snižuje energetickou náročnost i množství vypouštěných emisí.