Mimořádná faktura ke konci roku (plyn)

Pokud požadujete vystavit mimořádnou fakturu (vyúčtování) ke konci roku, stačí, když nám v požadovaném termínu nahlásíte stav Vašeho plynoměru k 31. 12. daného roku, a uvedete, že požadujete vystavit mimořádnou fakturu.

Na základě Vámi nahlášeného stavu plynoměru Vám vystavíme mimořádnou fakturu ke konci roku. Vystavení mimořádné faktury ke konci roku není zpoplatněno.

 

Abychom stav plynoměru zaevidovali správně, zašlete nám prosím tyto informace:

 

Požadavek nám můžete předat to jednoduše jedním z těchto způsobů:

 

Odečet (nahlášený stav plynoměru) pro vystavení mimořádné faktury vždy schvaluje příslušný distributor plynu, který provádí jeho validaci. Odečet může být distributorem zamítnut.

V případě zamítnutí samoodečtu distributorem Vás budeme kontaktovat.

Odečet lze přijmout pouze do distributory stanovených termínů. Stav plynoměru nám prosím nahlaste v dostatečném předstihu, abychom jej stihli distributorovi předat včas. V případě pozdního nahlášení nebudeme moci požadavek na zadání odečtu a vystavení mimořádné faktury přijmout.

Termíny pro příjem odečtů k 31. 12. 2020 pro vystavení mimořádného vyúčtování

Pražská plynárenská Distribuce: do 14. 1. 2021 do 10:00 hod
EON Distribuce: do 14. 1. 2021 do 10:00 hod
GasNet: do 18. 1. 2021 do 10:00 hod

Termíny pro příjem odečtů pro vystavení mimořádného vyúčtování k 31. 12. 2021 zveřejníme, jakmile obdržíme informace od jednotlivých distributorů.