O ESCO Portále

ESCO Portál je internetová aplikace, která vám umožní pohodlné a rychlé řešení požadavků souvisejících s odběrem elektřiny a plynu.

Tak jako již nemusíte chodit do banky a můžete svůj účet spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví, stejně tak můžete nyní komunikovat s námi. Díky nepřetržitému přístupu k vašim datům služba ESCO Portál šetří váš čas a umožňuje stálou kontrolu. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny heslem.

V této části nápovědy získáte základní informace o ESCO Portál. Informace k jednotlivým funkcím a ovládacím prvkům jsou k dispozici po přihlášení do ESCO Portál (odkaz „Nápověda“ v pravém horním rohu po přihlášení nebo ikona otazníku v jakékoliv sekci ESCO Portál).

Co nabízí ESCO Portál

Přehled o fakturách – ESCO Portál umožňuje zobrazit přehledný výpis uhrazených i neuhrazených faktur. Tuto praktickou informaci o stavu plateb oceníte, a to zejména pokud máte více odběrných míst. Konkrétní fakturu si můžete vyhledat podle částky, splatnosti apod.

Přehled o všech odběrných místech - pro jednotlivá odběrná místa můžete sledovat řadu údajů, jako jsou jejich technické charakteristiky. V případě elektřiny například velikost hlavního jističe a počet fází, zvolený produkt a distribuční sazba, předpokládaná roční spotřeba nebo termíny odečtů.

Online (*) řešení požadavků – prostřednictvím aplikace můžete:

Tyto změny jsou provedeny okamžitě. V případě zadání požadavku, který vyžaduje delší zpracování, můžete v aplikaci sledovat průběh jeho řešení, a případně jej dále upravovat.

Přihlášení do ESCO Portál

Přihlášení do ESCO Portál probíhá na základě zadání přihlašovacího jména a hesla, které jste si zvolili během registrace.

ESCO Portál je přizpůsobena pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů a vyšší, a podporuje následující internetové prohlížeče:

V ostatních prohlížečích nemusí být veškeré možnosti ESCO Portál dostupné.

Pro využití některých služeb ESCO Portál je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader. Pokud váš počítač není touto aplikací vybaven, doporučujeme vám její stažení a instalaci.

ESCO Portál je služba určená zákazníkům společností:

Při splnění výše uvedených podmínek můžete provést registraci do ESCO Portál. Přístup třetích osob do ESCO Portálu je možný pouze na základě zákazníkem uděleného souhlasu.

Dle typu uzavřené smlouvy ke konkrétnímu odběrnému místu s výše uvedenými společnostmi je nastaveno oprávnění na zobrazovaná data v ESCO Portálu či na zadávání jednotlivých typů požadavků (více viz. přehledová tabulka níže) – nastat mohou tyto varianty:

  1. Zákazník má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej
  2. Zákazník má uzavřenou pouze smlouvu o dodávce elektřiny/plynu nebo o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu se společností ČEZ Prodej

 

Ovládání – obecně

Přepínání mezi záznamy jednotlivých polí je realizováno prostřednictvím přepínačů.

Vybrání mezi záznamy jednotlivých polí (odběrná místa, požadavky, faktura atd.) je realizováno prostřednictvím polí na výběr (lze zaškrtnout více než jen jedno pole).

Posun mezi jednotlivými záznamy se provádí pomocí odkazů nebo zadáním příslušné stránky.

Jednotlivé oddíly ESCO Portálu

ESCO Portál je rozdělen do několika částí.

1. ESCO Portál

Přehled účtu

Úvodní stránka obsahuje aktuální informace o Zákaznickém čísle, adrese trvalého bydliště, o nových zprávách, o odběrném místě, o nejbližších fakturách a zálohách, upomínkách, požadavek také můžete zadat ze sekce nejpoužívanějších požadavků.

Zprávy

Většinou obsahuje informace o marketingových akcích, nabídkách produktů, novinkách, atd.

Odběrná místa

Obsahuje informace o odběrných místech zákazníka včetně detailních informací o technických, fakturačních, platebních a korespondenčních údajích

Zálohy a faktury

V této části jsou k dispozici informace o vystavených fakturách, plánech záloh, přijatých a odeslaných platbách a o případně vystavených upomínkách; u většiny vystavených dokladů je k dispozici soubor ve formátu PDF (je možné jej zobrazit či vytisknout); dále zde najdete informace o všech požadavcích, které se vztahují k danému Zákaznickému číslu.

Žádosti a  požadavky

Zde  je možné zadávat požadavky související s odběrem elektřiny a plynu. Po výběru typu požadavku je možné provést buď on-line změnu (elektřina, plyn) nebo zadat textový požadavek (v závislosti na typu vybraného požadavku), v oddíle je možné i kontrolovat již zadané požadavky, které jsou v řešení stejně jako požadavky, které jsou uzavřené (vyřešené nebo nevyřešené).

Sjednávání (pouze pro Velkoodběry)

obsahuje informace o sjednávání a zadávání týdenních hodnot sjednaného diagramu, jejich denní upřesňování a upřesňování měsíčních hodnot oproti hodnotám sjednaným ve smlouvě.

2. Nastavení účtu (V pravém horním rohu pod přihlašovacím jménem a zákaznickým číslem)

Změna hesla

Zde je možné změnit heslo pro přístup do ESCO Portálu.

Změna registračních údajů

V této části je možné změnit údaje o uživateli ESCO Portálu, které byly zadány při registraci.

3. Zápatí stránky

Kontaktní informace

V této části najdete telefonní číslo na Zákaznickou linku společnosti ČEZ ESCO.

Uživatelé s přístupem k Vašemu zákaznickému účtu

 

Uživatelé se shodnými kontaktními údaji

profilu zákazníka, v části „Uživatelé se shodnými kontaktními údaji“ jsou zobrazeni všichni uživatelé, kteří používají stejnou emailovou adresu u více zákaznických účtů.

1.   Odkazem "Sloučit účty" přejdete na výběr uživatelských účtů, které chcete sloučit.

2.   Zaškrtněte uživatelské účty, které chce sloučit pod jeden účet a výběr potvrďte odkazem "Sloučit účty".

3.   Vrchní účet je vždy ten, pod kterým jste aktuálně přihlášeni. Po sloučení ostatních účtů ze seznamu se jím budete nadále přihlašovat ke svému účtu.

 

Chci se přihlašovat pod jiným účtem

Pokud se chcete přihlašovat pod jiným účtem, vyberte ho v seznamu. Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku ESCO Portálu, kde se pod tímto účtem přihlásíte. Přejděte znovu do profilu zákazníka a opakujte postup sloučení účtů.

5.   Akci dokončíte tlačítkem "Ano, sloučit". Všechny vybrané účty budou zrušeny a nebudete se k nim už moci přihlásit.

6.   Odběrná místa, která jste měli u těchto sloučených účtů přiřazena, budou dostupná v účtu, ze kterého jste sloučení účtů provedli (v aktuálně přihlášeném účtu).

Jak zobrazit a spravovat odběrná místa ze sloučených účtů?

Sloučením dojde k tomu, že zákaznická čísla ze sloučených účtů jsou přiřazena k účtu, ze kterého jste sloučení provedli.

V horním menu vpravo vedle odkazu na profil zákazníka je Vaše číslo zákazníka, které aktuálně spravujete.

Kliknutím na číslo zákazníka budete mít možnost vybrat jiné zákaznické číslo a spravovat produkty a služby, které máte na daném zákaznickém čísle sjednané.