Připojení nového odběrného místa (plyn)

Poradíme Vám, jak připojit nové odběrné místo, a zajistíme osazení plynoměru a zahájení dodávky zemního plynu.

 

Po uzavření Smlouvy o připojení s distributorem nám prosím zašlete tyto dokumenty:

 

Vyplněné a podepsané dokumenty nám můžete předat: 

Jakmile od Vás všechny tyto dokumenty v pořádku dostaneme, zajistíme u distributora osazení plynoměru a budeme Vás informovat o termínu zahájení dodávky zemního plynu.

Originál revizní zprávy a dokladu o tlakové zkoušce předložíte na místě montérovi.