Skladba ceny elektřiny

Cena za elektřinu je dle platné legislativy rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny do Vašeho odběrného místa a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. silová elektřina).

Ceny regulovaných plateb za dopravu elektřiny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ceny silové elektřiny určuje obchodník s elektřinou, se kterým máte uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny.

 

Faktura za elektřinu je rozdělena na:

platby za silovou elektřinu

 

regulované platby související s dodávkou elektřiny

 

Aktuální výši regulovaných složek cen elektřiny naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kompletní přehled právních předpisů ČR týkajících se energetické legislativy naleznete zde.