Co jsme dodali?

Na střeše centrálního skladu Billa v Modleticích nedaleko Prahy jsme postavili jednu z největších střešních solárních elektráren v ČR, která pokryje 22 % spotřeby skladu.

  • Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp.
  • Ročně vyrobí 1084 MWh čisté elektřiny.
  • Ušetří 527 tun CO2.
  • Na ploše 5 300 m2 instalováno 1 847 solárních panelů.

„V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit emise CO2 o 30 %. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa ČR.

„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodávky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že podobně velkých solárních elektráren bude v Česku vznikat více a více, což i na našich zakázkách již sledujeme. Fotovoltaika je domácí obnovitelný zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Fotogalerie