Nemocnice Jihlava

Projekt energetických úspor EPC

Jak ušetřit a zachovat vysokou kvalitu nabízených služeb? Takový problém řešilo vedení Nemocnice Jihlava. Vzhledem k tomu, že celou třetinu provozních nákladů tvořily výdaje za energie, bylo ideálním řešením jít cestou energetických úspor.

Modernizace se dotkla prakticky celé energetické infrastruktury Nemocnice Jihlava: změnily se technologie vytápění i klimatizace, produkce páry či svícení, došlo i na zkvalitnění zateplení budov včetně výměny nevyhovujících dřevěných oken za plastové. O energetické hospodářství nemocnice nyní pečují odborníci z ČEZ ESCO.

Nově nemocnice využívá také kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou energii a produkují zbytkové teplo, které se využívá na vytápění. Přebytky pak prodává do distribuční sítě.

Projekt získal cenu European Energy Service Award 2014 Evropské iniciativy pro energetické služby (EESI).

Ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev:

„Hlavní výhodou je pro nás to, že jsme mohli všechna naše energetická zařízení i jejich správu předat odborníkům, kteří vědí i do jakých úspor se vyplatí investovat.“

13 milionů – Tolik korun v Jihlavě každoročně ušetří díky modernizaci, z této sumy pak nemocnice splácí náklady na realizaci energetických úspor a správu infrastruktury. Po odečtení těchto nákladů garantuje ČEZ ESCO úsporu 4 miliony korun.