Co jsme dodali

„Po zkušenostech s instalací KGJ v Nymburce, jsme se rozhodli spolupracovat se společností ČEZ Energo, členem skupiny ČEZ ESCO, v našich dalších výrobních závodech v Prostějově a Hodonicích. Realizací projektu instalací kogeneračních jednotek do procesu sušení sladu došlo k výraznému snížení spotřeby primárních paliv, a v hlavní míře také k zefektivnění procesu výroby sladu.“ Ing. Richard Paulů, předseda představenstva