Veřejné osvětlení za korunu

Snižte náklady vaší obce na osvětlení díky výměně starých zdrojů za LED technologii. Garantujeme dosažení úspor bez nutnosti vstupních investic nebo změn v rozpočtu obce.

Chci rozsvítit obec

Co od nás můžete očekávat?

Služba je zaměřena především na části osvětlovací soustavy přímo ovlivňující náklady. 

Instalujeme svítidla a obec platí smluvenou paušální měsíční platbu. Po dobu smluvního vztahu garantujeme dodržení úspor, servis a plnou funkčnost svítidel.

Po skončení trvání smlouvy převedení svítidel do majetku obce. Svítidla jsou majetkem obce, splátky jsou kalkulovány tak, aby byla investice splácena z dosažených úspor.

Vyhodnotíme stávající stav, ověříme potenciál úspor, vypočteme úspory a navrhneme řešení. Po odsouhlasení nabídky začneme s realizací.

Služba je vhodná pro obce, které mají veřejné osvětlení tvořeno výbojkovými svítidly nebo zdroji s nižší účinností, které nesplňují nebo nechtějí řešit podmínky dotačních titulů a které mají svítidla rozmístěné s velkými rozestupy a lze tedy obtížně dodržet požadovanou hodnotu osvětlenosti.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

Co od nás můžete dále očekávat?

Zlepšení kvality osvětlení a bezpečnosti komunikací při snížení stávajících provozních nákladů.

Úspora nákladů na zpracování detailního pasportu, zatřídění komunikaci, energetického posudku a světleného měření oproti klasické žádosti o dotaci.

Poskytování online pasportu, online hlášení závad, náhled na stav a způsob řešení poruch. Dispečink 24 hodin a servis po dobu trvání smlouvy až 10 let.

Odpadá riziko nesplnění podmínek dotačního titulu a tím i neúčelného vynaložení prostředků na podání žádosti.

Ke stažení

Produktový list