CO JSME DODALI

„Uvítali jsme, že existuje možnost najít někoho, kdo nám svítidla pronajme, a navíc nám vypočítá měsíční splátky ve výši úspory. Pokud bychom museli výměnu osvětlení hradit ze svého, jednalo by se o význačnou část obecního rozpočtu, odhadem 2 miliony korun. Dotační titul je pro nás nepoužitelný, a proto jsme za tento model skutečně šťastní.“ Říká starosta obce Michal Vychroň.