Co od nás můžete očekávat?

Přebytky elektřiny z FVE vykupujeme za tzv. hodinovou (spotovou) cenu, která se váže na hodinové ceny OTE, kdy se z hodinové ceny OTE vždy odečte srážka 750 Kč/MWh a rozdíl je vyplacen za objem elektřiny dodané do sítě v danou obchodní hodinu.

Kupní cena dodávky elektřiny ze zdroje FVE Výrobce v Kč/MWh je určena následujícím vzorcem:

c OTEDT × kurz ČNBCZK/EUR − 750 Kč

 • c OTEDT je cena denního trhu organizovaného OTE v EUR/MWh
 • kurz ČNBCZK/EUR je kurz CZK/EUR vyhlašovaný ČNB každý obchodní den ve 14:30, v případě že není pro daný den kurz vyhlášen je použit poslední vyhlášený kurz

Pro ostatní výrobní zdroje je cena stanovována vždy individuálně.

Self-billing je moderní způsob, jak jednoduše vyúčtovat přebytky Vámi vyrobené elektřiny, které odešlete do distribuční sítě. Díky self-billingu nám, jako odběrateli Vaší elektřiny, umožníte zpracovat vyúčtování za Vás.

 • Za službu neplatíte žádné jednorázové ani pravidelné poplatky.
 • Svá odběrná místa spravujete na jednom místě, v ESCO Portálu.
 • Obdržíte upozornění o vystavené faktuře
 • Fakturace bude probíhat jednou za rok

 

Zjistit více

Ne, nemusíte. Pokud má Váš výrobní zdroj přidělené EAN pro data výroby a EAN pro data spotřeby, pak je možné mít spotřební část a výrobní část u různých obchodníků. My tedy Vaši elektřinu vykoupíme bez nutnosti odběru u ČEZ ESCO.

Máte-li pouze jeden EAN (kombinovaný EAN), pak můžete zažádat svého distributora o jeho rozdělení nebo požádat o převedení spotřební části pod ČEZ ESCO.

Pro správné fungování trhu s elektřinou je nutné neustále vyvažování odebrané a dodané elektřiny do elektrické sítě. V ČEZ ESCO jsme povinní každý den včas predikovat, kolik elektřiny bude do sítě dodáváno a kolik bude spotřebováváno. Pokud dojde k rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výrobou či spotřebou, tak vzniká odchylka.
Odpovědnost za „odchylku“ na sebe bere vykupující, tedy i ČEZ ESCO. V zjednodušené formě je odchylka druh „pokuty“ za nedodržení plánu.

Bez čeho to nepůjde

 • Máte přidělené Identifikační číslo právnické či fyzické osoby (IČO)
 • Máte přidělený EAN pro data výroby (Výrobní EAN)
 • Máte instalovaný elektroměr s průběhovým měřením (měření typu A nebo B). Pokud tento typ nemáte, požádejte svého distributora o výměnu

Co se bude dít?

1) Zadání údajů

Vyplníte data o společnosti a výrobně. Vše jednoduše v našem online formuláři.

2) Předání dokumentů

K formuláři připojíte:

Smlouvu o připojení výrobny

Platnou licenci pro vaší výrobnu

3) Registrace v OTE

Vaši výrobnu registrujeme v systému OTE pod ČEZ ESCO

4) Podpis smlouvy

Zašleme Vám smlouvu k podpisu.

5) ESCO Portál

Přidáme Vaši výrobnu do vašeho účtu v ESCO Portálu. Pokud účet nemáte, automaticky Vám ho vytvoříme.

6) První vyúčtování

Na konci kalendářního roku vám vystavíme a proplatíme fakturu.

Nejčastěji vás zajímá

Za kolik ode mě přetoky vykoupíte?

Přebytky elektřiny z FVE vykupujeme za tzv. hodinovou (spotovou) cenu, která se váže na hodinové ceny OTE, kdy se z hodinové ceny OTE vždy odečte srážka 750 Kč/MWh a rozdíl je vyplacen za objem elektřiny dodané do sítě v danou obchodní hodinu.

Kupní cena dodávky elektřiny ze zdroje FVE Výrobce v Kč/MWh je určena následujícím vzorcem:

c OTEDT × kurz ČNBCZK/EUR − 750 Kč

 • c OTEDT je cena denního trhu organizovaného OTE v EUR/MWh
 • kurz ČNBCZK/EUR je kurz CZK/EUR vyhlašovaný ČNB každý obchodní den ve 14:30, v případě že není pro daný den kurz vyhlášen je použit poslední vyhlášený kurz

Pro ostatní výrobní zdroje je cena stanovována vždy individuálně.

Ne. Srážka obchodníka již zahrnuje všechny náklady.

Za každý zdroj, který vyrábí a dodává elektrickou energii do sítě, musí nést někdo odpovědnost za odchylku. Tato odpovědnost při sjednaném výkupu přechází na obchodníka, a to právě registrací zdroje na OTE.

Smlouvu obdržíte po úspěšné registraci na OTE.

Pokud nebudete realizovat po dobu platnosti smlouvy žádný přetok, tak se nic neděje. Nevznikají Vám žádné penalizace či pokuty.