Co je to self-billing? (elektřina)

Self-billing je progresivní forma fakturace, která umožňuje odběrateli (v našem případě vykupujícímu, resp. společnosti ČEZ ESCO, a.s.) vystavovat daňové doklady za své dodavatele (v našem případě výrobce z OZE) a tyto uhradit běžným způsobem. Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Jaké přináší obecně self-billing výhody?

Tato forma fakturace přináší atraktivní výhody pro obě strany - jak pro dodavatele, tak pro odběratele.

Dodavatel přechodem na tuto moderní formu fakturace ušetří nezanedbatelné náklady spojené s fakturací svých služeb/zboží. Jedná se především o:

Odběratel pak v případě self-billingu dosáhne snížení/zrušení nákladů na příjem, zpracování (skenování, archivace, …) a kontrolu zaslaných faktur od dodavatelů, stejně jako snížení nákladů spojených s prodlením plateb kvůli chybné/pomalé likvidaci došlých faktur.

 

Jak funguje self-billing od ČEZ ESCO, jako vykupujícího?

 

Self-billing od ČEZ ESCO Vám nabízí něco navíc!

Společnost ČEZ ESCO s cílem podpořit tuto metodu fakturace: