Zařízení pro tepelnou energetiku

Využívejte moderní technologie a myslete na dlouhodobou udržitelnost. Hledáte profesionály pro zajištění efektivní tepelné energetiky ve vašich objektech?

CHCI SPOČÍTAT ÚSPORU

Co od nás můžete očekávat?

Nabízíme kompletní služby v oblasti realizace a provozu zařízení zajišťujících výrobu a rozvod tepla nebo chladu. Garantujeme snížení vašich provozních nákladů.

Naše řešení je vhodné pro veřejný sektor, průmysl a služby.

1

Poradíme

Nabízíme konzultace včetně zpracování studie a projektové dokumentace.

2

Profinancujeme

Zajistíme vhodné financování, variantně i také formou garance z dosažených úspor.

3

Postavíme

Realizujeme výstavbu, instalaci, rekonstrukci nebo modernizaci včetně souvisejících stavebních a technologických celků.

4

Provozujeme

Zajistíme kompletní provoz tepelného hospodářství.

5

Pečujeme

Poskytujeme následný servis a údržbu. Provádíme i dálkový monitoring a revize.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

NECHTE SI OD NÁS POSTAVIT A PROVOZOVAT ZDROJE TEPLA

REALIZACE

Zajištění zdroje tepla (teplovodní, horkovodní a parní kotelny, tepelná čerpadla, solární panely, plynové zářiče, elektrokotle), rozvody tepla, modernizaci, optimalizaci a decentralizaci centrálního zásobování teplem. Součástí jsou i inteligentní systémy vytápění a všechny standardní zdroje ochlazování budov, vč. distribučních rozvodů chladu.

PROVOZ

Výroba a dodávka tepelné energie (s licencí i bez licence Energetického regulačního úřadu), distribuce tepelné energie a provozování koncových stanic (centrální výměníkové stanice, předávací stanice). Snížení provozních nákladů a stálý energetický dispečink 365 dní v roce 24 hodin denně.

Spoléhají na nás

BENTELER Automotive Klášterec s.r.o.

Co jsme dodali?

  • Dodávka, montáž a provozování zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a chladu a desetiletý kontrakt na dodávku těchto komodit.
  • Čtveřice kompresorů pracujících na dvou tlakových úrovních 8,5 a 19 bar a pět strojů osazených turbínovými kompresory Turbocor.
  • Dodání jako služba, kdy zákazník ušetří na vstupních investičních nákladech za technologie a neřeší servis a provoz celého systému.

„Řešení je efektivní a spolehlivé. Úspora investičních nákladů, které převzala společnost ČEZ ESCO, nám umožnila investovat do výrobních zařízení s vyšší přidanou hodnotou. Můžeme se tedy soustředit na to, co nás živí, a starost o podpůrné technologie přenechat profesionálům. Zásadní pro nás také bylo, že instalovaná zařízení jsou provozně úsporná.“
Petr Marijczuk, výkonný viceprezident pro region severní a východní Evropy divize Benteler Automotive

BENTELER Automotive Klášterec s.r.o.

Janské Lázně

Co jsme dodali?

  • Přechod znamená snížení ztrát tepelné energie, nižší spotřebu paliva, snížení emisí a zlepšení životního prostředí.
  • Projekt je spolufinancován z prostředků EU Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Úspory energie v SZT (soustava zásobování teplem) prostřednictvím MPO ČR.
Janské Lázně