BENTELER Automotive Klášterec

Co jsme dodali

„Řešení je efektivní a spolehlivé. Úspora investičních nákladů, které převzala společnost ČEZ ESCO, nám umožnila investovat do výrobních zařízení s vyšší přidanou hodnotou. Můžeme se tedy soustředit na to, co nás živí, a starost o podpůrné technologie přenechat profesionálům. Zásadní pro nás také bylo, že instalovaná zařízení jsou provozně úsporná.“
Petr Marijczuk, výkonný viceprezident pro region severní a východní Evropy divize Benteler Automotive