Lokální distribuční soustava

Svěřte výstavbu, rekonstrukci nebo provoz distribučních zařízení do rukou profesionálů. Hledáte spolehlivého partnera pro provozování vaší distribuční soustavy elektřiny nebo plynu? Zajímá vás, jak uspořit na energiích?

CHCI SPOČÍTAT ÚSPORU

Co od nás můžete očekávat?

Nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblastech výstavby, provozu, údržby nebo pronájmu distribučních soustav, trafostanic, elektrických rozvoden či jiných elektrických zařízení běžících na všech napěťových hladinách.

Naše řešení je vhodné pro lokality s minimálně dvěma odběrateli, kteří nejsou vlastnicky provázáni, například logistická centra, developerské projekty apod.

1

Poradíme

Nabízíme konzultace vhodnosti zřízení soustavy, včetně zajištění projektu a kompletní související administrativy.

2

Profinancujeme

Zafinancujeme investici nové distribuční sítě, případně odkoupíme nebo pronajmeme stávající.

3

Postavíme

Zajistíme realizaci výstavby nové soustavy, rekonstrukci či modernizaci stávající.

4

Provozujeme

Postaráme se o  efektivní a bezpečné provozování soustavy, které povede k zajištění komfortní dodávky komodit.

5

Pečujeme

Nabízíme online dispečink se současným zajištěním údržby, servisu a revizí všech prvků soustavy.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

JAKÉ JSOU DALŠÍ PŘÍNOSY PRO VÁS?

snížení spotřeby energií a eliminace možných finančních ztrát způsobených výpadkem elektrického zařízení z provozu nebo jeho omezené funkce

získání dodatečného příjmu z pronájmu energetické infrastruktury

úprava energetických infrastruktur na lokálních distribučních soustavách

Spoléhají na nás

Smetanova obchodní galerie Vsetín

Co jsme dodali?

  • Provozování komerční distribuční soustavy (30 obchodních jednotek, 5 restaurací, 164 parkovacích míst).
  • Rezervovaná kapacita 1,6 MW.
  • Provozování, údržba a servis nejmodernějších technologií.
Smetanova obchodní galerie Vsetín

Logistický park v Lovosicích

Co jsme dodali?

  • Celkem zde působí 4 společnosti.
  • Rezervovaná kapacita 0,4 MW.
  • Předpokládané tržby ve výši 2,9 mil. korun.
  • Provozování, údržba a servis nejmodernějších technologií.
Smetanova obchodní galerie Vsetín