ČEZ ESCO dodá nové turbokompresory pro výrobu Škodovek. A to formou garantovaných úspor EPC.

Mladoboleslavský závod největšího českého výrobce automobilů modernizuje kompresorovou stanici. Dva nejstarší kompresory na výrobu stlačeného vzduchu budou nahrazeny novými turbokompresory s vyšší účinností a výkonem 10000 Nm3/h a 5000 Nm3/h. Sloužit budou pro výrobu stlačeného vzduchu, který je nutný pro pohon výrobních linek i strojů. Zakázku realizuje společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO.

2. 1. 2019

Mladoboleslavský závod největšího českého výrobce automobilů modernizuje kompresorovou stanici. Dva nejstarší kompresory na výrobu stlačeného vzduchu budou nahrazeny novými turbokompresory s vyšší účinností a výkonem 10000 Nm3/h a 5000 Nm3/h. Sloužit budou pro výrobu stlačeného vzduchu, který je nutný pro pohon výrobních linek i strojů. Zakázku realizuje společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO.

„Pro výrobní závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi provozujeme celkem šest kompresorů. Dva z nich jsme se nyní rozhodli nahradit modernějšími, a zlepšit tak spolehlivost dodávek stlačeného vzduchu do závodu,“ Ing. Jaromír Vorel, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, která má na starosti energetiku ve ŠKODA AUTO. „Společně s ČEZ ESCO jsme také navrhli optimální řazení zdrojů, aby došlo ke splnění všech požadavků na stabilitu, bezpečnost a kvalitu dodávky. Zároveň jsme zajistili snížení spotřeby elektřiny na vyrobenou jednotku stlačeného vzduchu.“

Všechny stroje budou napojeny na dispečink, který bude monitorovat jejich funkce a vyhodnocovat parametry výroby. Stlačený vzduch v závodu pohání obráběcí stroje, výrobní linky, a další technologie. Na kvalitu a bezpečnou dodávku stlačeného vzduchu jsou ve ŠKODA AUTO kladeny ty nejvyšší požadavky.

„Instalované technologie jsou nejmodernější svého druhu a jejich instalací zákazník nejen zvýší spolehlivost provozu, ale také sníží provozní náklady. Zajistíme i úpravu řazení kompresorů a optimalizaci celého systému,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Energetické služby Michal Pastušek. „Skupina nejstarších zdrojů bude následně převedena do pohotovostní zálohy, pro případ poruchy nebo zvýšené potřeby. Pětiletou návratnost investice zákazníkovi garantujeme přímo ve smlouvě. Odpovědnost za úsporu je tedy plně na nás.“

Odhadované snížení energetické náročnosti celého kompresorového hospodářství klesne po zavedení všech těchto opatření o 10 procent. Úspora elektřiny by měla dosáhnout 4000 MWh/rok. To se rovná průměrné spotřebě 1150 domácností.

Formát EPC (Energy Performance Contracting, česky garantované úspory se zaručeným výsledkem) je druh smlouvy, ve které dodavatel zákazníkovi přímo garantuje dosažení konkrétní a měřitelné výše úspor. Pokud by byly finální úspory nižší, musí dodavatel finanční rozdíl doplatit.

V současné době probíhají přípravné realizační práce. S předáním díla se počítá na konci letošního roku. 

O ŠKO-ENERGO:

ŠKO-ENERGO je hlavním dodavatelem energií do provozů Škoda Auto a významným dodavatelem ekologicky šetrné a zároveň ekonomicky výhodné tepelné energie pro řadu komerčních společností a domácností v celé Mladé Boleslavi. Hlavní prioritou společnosti je vedle ekologie a ekonomiky také naprostá spolehlivost dodávek. ŠKO-ENERGO rovněž poskytuje komplexní služby průmyslové energetiky a snižuje energetickou náročnost v oblasti spotřeby.