ČEZ ESCO dokončila druhou fázi modernizace energetického hospodářství v Lázních Luhačovice

Hosty Lázní Luhačovice zahřívá teplo a teplá voda, kterou namísto původních málo hospodárných a málo ekologických parních zdrojů vyrábí moderní kogenerační jednotka.

8. 11. 2017

Kogenerační jednotku v areálu kotelny nedaleko kolonády vybudovala společnost ČEZ Energo, čímž navázala na rozsáhlé aktivity své mateřské skupiny ČEZ ESCO v lázeňském městě. Ta v režii své další dcery EVČ zajistila modernizaci rozvodů tepla do jednotlivých lázeňských ubytoven, dětské léčebny i Lázeňského divadla, vybudování nových předávacích stanic i rekonstrukci kotlů z parních na horkovodní.

Kogenerační jednotka Tedom Quanto 1000, kterou bude ČEZ Energo podle smlouvy provozovat minimálně 15 let, má instalovaný elektrický výkon 999 kW a tepelný výkon 1274 kW, ročně zajistí dodávku tepla v objemu 15 850 GJ.

„Nová kogenerační jednotka přinese lázním i celému městu dva benefity – ekonomický a environmentální. Jde o technologii 21. století a součást moderního trendu, kterým se teď celá energetika vydává,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Střihání pásky při předávání kogenerační jednotky Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z klasických elektráren se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka využívá teplo k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie. Ta přesahuje 90 procent, což znamená nižší emise škodlivých látek do ovzduší.

„Pokud chceme poskytovat našim zákazníkům špičkové lázeňské služby, musíme mít samozřejmě v prvotřídním stavu i naše energetické hospodářství,“ uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. „Nový systém zásobování teplem je nejen ekonomicky výhodnější, ale také mnohem spolehlivější. Zároveň je pro nás teď jednodušší regulovat teplo v jednotlivých objektech.“

 

Akciová společnost Lázně Luhačovice

založená v roce 1992 navazuje na tradici původní akciové společnosti z roku 1902. Lázně Luhačovice, a. s., je nestátní zdravotnické zařízení s celkovým počtem téměř 1300 lůžek. Každoročně poskytne služby okolo 34 tisíc hostům. Léčí se zde především onemocnění dýchacího ústrojí u dospělých i dětí. K lázeňské léčbě se využívají zdejší minerální vody v čele s Vincentkou. Akciová společnost Lázně Luhačovice tvoří společně s Léčebnými lázněmi Jáchymov, a. s., největší lázeňskou skupinu v ČR Spa & Wellness Nature Resorts.

Více na: www.lazneluhacovice.cz